© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016 Stichting Algemeen Steunfonds Rotary

Doelstelling

Het doen van uitkeringen voor ideële en sociale doeleinden ter vrije keuze van het bestuur.

Criteria voor de beoordeling van projectaanvragen

-

het moet gaan om sociale projecten, die een maatschappelijke nood lenigen, structureel en/of individueel;

-

in principe gaat het om aanvragen binnen de regio Utrechtse Heuvelrug;

-

alle projecten die de Rotaryclub Doorn accepteert (dus eventueel ook buiten de regio), komen in aanmerking voor steunaanvragen;

-

er gelden geen leeftijdscriteria voor de projecten;

-

indien er specifieke voorzieningen zijn voor een bepaalde (individuele) maatschappelijke nood, dan wordt de hulpvraag niet gehonoreerd.

Het bestuurssamenstelling

-Jogchum van den Brink, voorzitter (heeft in het lopende jaar deze functie wegens andere werkzaamheden overgedragen aan Madeleine de Bruijn-Huijgen)

-Madeleine de Bruijn-Huijgen, secretaris (heeft in het lopende jaar deze functie wegens vertrek uit de Rotaryclub overgedragen aan Shirley Khoeblal)

-Jaap Sap, penningmeester (in verband met zijn vertrek naar het buitenland vond ook hier een bestuurswissel plaats: Adri Risseeuw nam de functie van penningmeester over.

Verslaglegging

In het verslagjaar zijn twee vergaderingen van het bestuur geweest. Daarnaast werd regelmatig onderling per mail en per telefoon overleg gepleegd en werden afspraken gemaakt.

Er zijn geen beloningen en/of vergoedingen aan de bestuurders verstrekt.

Fundraising

Tijdens Rotary Doorn bijeenkomsten is regelmatig verslag aan de leden gedaan. Ook dit jaar is aan de Rotaryleden een oproep gedaan tot het doen van een jaarlijkse bijdrage aan het Steunfonds.

Actieve rol

Het Steunfonds is de afgelopen jaren steeds een actievere rol gaan spelen, zoals ook in het verslagjaar en verleende steun aan:

§

Blue Monday 2016

§

Wandelen voor Water

§

Moldavië

§

Shelterbox

Er werd met groot succes een Kerstpakkettenverkoopactie georganiseerd (opbrengst tbv “Blue Monday”). Met name bij de projecten van Rotary Doorn “Wandelen voor Water” en “Blue Monday” heeft het Steunfonds wederom een rol gespeeld bij de verdubbeling van het opgehaalde bedrag door andere fondsen. Onder meer werd een bedrag ontvangen van het Nationaal Ouderenfonds.

Oormerken

Binnengekomen giften worden vaker geoormerkt. Een schenker kan dan een gift doen voor een specifiek doel, hetgeen dan wordt geregistreerd, mede in verband met de aftrekbaarheid voor de belastingen vanwege de ANBI-regeling.

De Inspecteur van de Belastingdienst verlengde in het najaar van 2016 de ANBI-status van het fonds.

Afwijzingen

-Een aanvraag van Stichting Revief (niet binnen de doelstellingen en te landelijk gericht)

-Een aanvraag van De Regenboogboom/kristal (idem).

-Een aanvraag van VisiteClowns (idem)

Contact- en overige gegevens

Email: shirley@shikho.nl

KvK: 41179187