© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2011 Stichting Algemeen Steunfonds Rotary

Met ingang van 1 januari 2011 trad een nieuw bestuur aan:

Willem van Tuyll van Serooskerken, voorzitter

Madeleine de Bruijn-Huijgen, secretaris

Jogchum van den Brink, penningmeester.

In het verslagjaar zijn vier bijeenkomsten van het bestuur geweest.

Daarnaast werd geregeld onderling per mail en telefoon overleg gepleegd.

De criteria om steun te verlenen aan projecten, dan wel personen zijn opnieuw vastgelegd:

-

het moet gaan om sociale projecten, die een maatschappelijke nood lenigen, structureel en/of individueel;

-

in principe gaat het om aanvragen binnen onze regio;

-

alle projecten die onze club accepteert (dus eventueel ook buiten onze regio), komen in aanmerking voor steunaanvragen;

-

er gelden geen leeftijdscriteria voor de projecten;

-

indien er specifieke voorzieningen zijn voor een bepaalde (individuele) maatschappelijke nood, dan accepteren we de hulpvraag niet.

Giften, gedaan in het verslagjaar:

Stichting Nicky Fonds, Kuur & Herstel,Wijk bij Duurstede € 200,00

Vakantie voor kinderen van Tsjernobyl € 1.880,00

Project Kitchen Garden Zuid Afrika € 1.114,00

Vakantieweek voor Jack van Guilik uit Leersum € 235,00

Shelterbox € 750,00

Rolstoelen voor het Von Gimborn Arboretum € 750,00 € 4.929,00

Daarnaast is besloten om in het vervolg eenmaal per jaar een gift te doen aan het Shelterbox-project.

De oude traditie om eenmaal per jaar de leden van de Rotary de aandacht te vragen voor het

Steunfonds en een gift te doen is in ere hersteld.

Speciale aandacht werd besteed aan de communicatie met de Rotary, in het bijzonder aan de gang van zaken rond Rotary-projecten.

Het Steunfonds zal desgevraagd een adviserende rol kunnen hebben bij de besluitvorming door de Rotary over het wel of niet accepteren van een project.

Daarnaast zal het Steunfonds gelden voor dergelijke Rotary projecten afzonderlijk administreren.

Tot slot werd gesproken over de criteria om de ANBI status te behouden, alsook werd er een aftreedrooster van de bestuursleden vastgesteld.