© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Wandelen voor Water

Wandelen voor Water sinds 2011 op de Utrechtse Heuvelrug

Rotary Club Doorn

Wandelen voor Water elk jaar in de wereldwaterweek in maart

Het Wandelen voor Water project wordt al 10 jaar in Nederland georganiseerd. Het is een leuk programma van www.wandelenvoorwater.nl. Bekijk hier ook het promotiefilmpje.

Sinds 2011 organiseert Rotary Club Doorn dit evenement met en voor de scholen op de Utrechtse Heuvelrug. Dit met de wens dat over een paar jaar alle scholen op de Utrechtse Heuvelrug (Amerongen, Doorn, Leersum, Maarn en Maarsbergen) meelopen voor het goede doel. Het doel zijn de waterprojecten van de Stichting Namelok.

http://www.namelok.nl/StichtingNamelok.aspx

Bijna alle basisscholen op de Utrechtse Heuvelrug hebben al wel een keer meegelopen. De leerlingen hebben inmiddels samen al vele kilometers afgelegd om de aanleg van waterputten in Kenia te kunnen sponsoren. Hierdoor zijn inmiddels tienduizenden mensen van vers drinkwater voorzien.

Wil je je school/leerlingen aanmelden?

Aanmelden kan door op deze link te klikken.

.

Resultaten uit voorgaande jaren:

Jaar

Opbrengst

Realisatie

2013

€ 8.344

8 water pompen in Kenia, Stichting Namelok

Meer Informatie:

Water

In Nederland is het heel gewoon dat overal in huis gezond water uit de kraan komt, dat je gewoon kunt drinken. Maar in andere landen is dat vaak niet zo logisch. In ontwikkelingslanden moeten kinderen dagelijks soms wel 6 kilometer lopen om 6 liter water te halen voor hun familie. En vaak is dit water niet eens schoon.


PLAN International heeft hiernaar onderzoek gedaan en de resultaten zijn te zien in dit diagram.
Ziektes als diarree zorgen ervoor dat kinderen ziek worden of zelfs sterven. Kinderen zijn vaak veel tijd kwijt met het halen van water waardoor er minder of geen tijd is om te spelen en naar school te gaan. Ook is het belangrijk dat er goede wc’s zijn bij de scholen en dat kinderen daar ook hun handen kunnen wassen. Want ook schone handen houden is belangrijk.

Beschrijving: toilet.2.jpg Beschrijving: toilet.1.jpg

Als er een WC’s is, dan zijn ze vaak zo. Met jullie / onze hulp kunnen we schone WC’s aanleggen

Op school

Gaan kinderen naar school dan zijn er vaak geen wc’s of is zijn er een paar wc’s voor honderden kinderen. Vaak doen ze hun behoefte in de bosjes en kunnen ze daarna hun handen niet wassen. Hierdoor is de kans groot dat ze ziek worden en thuis moeten blijven.

Millenniumdoel 7

Kinderen die meedoen aan Wandelen voor Water dragen bij aan Millenniumdoel 7 – een van de 8 afspraken voor een betere wereld. De Verenigde Naties hebben bepaald dat 50 miljoen mensen in 2015 toegang moeten hebben tot veilig drinkwater en betere sanitaire voorzieningen.

Help ook mee!

Met jullie bijdrage kunnen we zorgen voor schoon drinkwater, schone wc’s en goede voorlichting, zodat kinderen en hun familie minder vaak ziek worden. Voor gemiddeld 10 euro per kind zorg jij ervoor dat kinderen net als jij naar school kunnen en meer kunnen genieten van het kind zijn!

De vijf basisprincipes

1.

Wandelen voor Water wordt gehouden in de week van Wereldwaterdag .

2.

Leerlingen uit groep 7 en groep 8 lopen, indien mogelijk, 6 kilometer met 6 liter water in hun rugzak. Ze ervaren op die manier wat het is om net als hun leeftijdgenootjes in een ontwikkelingsland te leven.

3.

De prestatie laten ze sponsoren door familie, bekenden en bijv. door collega’s van hun ouders. Gemiddeld halen ze een bedrag op van 32,50 euro. Dat betekent dat je al snel met die opbrengst 3 kinderen helpt aan schoon drinkwater of sanitatie!

4.

Kinderen lopen voor een concreet project. Dit project op het gebied van (drink)water en/of sanitatie voldoet aan criteria die Aqua for All stelt. Zo moet het project bedoeld zijn voor de allerarmsten en ook moet er sprake zijn van een duurzame oplossing. Er moeten goede materialen worden gebruikt en de mensen moeten zelf voor het onderhoud kunnen zorgen. De keuze voor het project maken we begin november bekend. Voor dit project gaan we met alle scholen op de Utrechtse Heuvelrug lopen.

5.

Doel van Wandelen voor Water is dat kinderen dat zich bewust worden van de waterproblematiek in de wereld. De school besteedt vooraf en tijdens de week van Wandelen voor Water hier aandacht aan. Aqua for All biedt een lespakket voor alle groepen van de basisschool en een waterdeskundige geeft een gastles. Hij of zij vertelt meer over de situatie hier en de situatie daar én over het project waarvoor de opbrengst is bestemd.

Project Het project waarvoor gelopen wordt moet aan onze criteria voldoen, namelijk: zij moeten worden uitgevoerd in de zgn. focuslanden, (Ghana, Benin, Mali, Kenia, Ethiopië en Zuid-Soedan, Bangladesh, Indonesië, Mozambique, Burundi, Jemen, Palestijnse Autoriteiten, Afghanistan, Oeganda, Rwanda, Vietnam, Zuid Afrika en Colombia). Ook moet er betrokkenheid zijn met de Nederlandse watersector en/of het bedrijfsleven. Het “Aqua for All“ project wordt door ons rond 1 oktober bekend gemaakt.

Rotary Doorn is het steunpunt voor “Wandelen voor Water” op de Utrechtse Heuvelrug en verzorgd de wandeling en gastlessen op scholen. Wij zorgen voor de voorbereiding van de wandeling, rugzakjes, het uitzetten van de route, alles onderweg en de lokale coördinatie.

Vanaf midden februari verzorgen wij voor de leerlingen gastlessen op de scholen die lopen voor ons project. Wij vertellen tijdens de gastles meer over de watersituatie hier en daar.
Na afloop van het evenement informeren wij de school over de voortgang van het project.

Help ook mee!

Met jullie bijdrage kunnen we zorgen voor schoon drinkwater, schone wc’s en goede voorlichting, zodat kinderen en hun familie minder vaak ziek worden. Voor gemiddeld 10 euro per kind zorg jij ervoor dat kinderen net als jij naar school kunnen en meer kunnen genieten van het kind zijn!

Wil je je school/leerlingen aanmelden?

Aanmelden kan door op deze link te klikken.

mail op info@rotary-doorn-wandelenvoorwater.nl

Wilt u zelf een bijdrage over maken voor dit goede doel? Dat kan op rekening nummer 47.07.25.729 t.n.v. Rotary club Doorn, met vermelding “W.v.Water”.

Video’s

http://youtu.be/WzOF8A7UqlU

Waterweetjes:

Per minuut sterven vier mensen door watergebrek

Water… iets wat wij als vanzelfsprekend beschouwen, is meer waard dan geld of goederen. Water is leven. Schoon water betekent gezondheid. Maar ironisch genoeg is water ook een bron van de dood. Ziekten als cholera, dysenterie, tyfus en diverse parasieten verspreiden zich via onzuiver water. Per dag sterven er wereldwijd 6000 mensen door gebrek aan schoon water, vier mensen per minuut.

Waterprojecten zijn effectief

Een nieuwe waterpomp geeft aan minimaal 700 mensen toegang tot schoon water dichtbij. Een pomp verbeterd de gezondheid van dorpelingen en levert tijdwinst op, zodat kinderen naar school kunnen gaan, er meer gewerkt en gehandeld kan worden. Water is een speerpunt van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid.

Doorbreek de negatieve spiraal

2,5 miljard mensen hebben onvoldoende hygiëne als gevolg van watergebrek. Maar veel ellende kan voorkomen worden. Het hoeft niet zo te zijn. De levering van schoon drinkwater (door het boren van waterputten) helpt mee om de cyclus van lijden en dood te doorbreken.

Zat water op de aarde
We hebben genoeg water op aarde, toch? Ja en nee. Ja, 56 procent van het aardoppervlak bestaat uit water. Nee, 0,3 procent van al het water kan gebruikt worden om te drinken. (97% van het water op aarde zit in oceanen en zeeën, 3% is zoet water waarvan 2,1 % daarvan bevroren is in de poolkappen en gletsjers en nog eens 0,6 % zit meer dan 800 meter onder de grond).

Het belang van water
Een heel klein gedeelte van al het water ter wereld is binnen bereik om te drinken. Water is noodzakelijk om te leven en vocht zit in alles wat we eten en drinken. Water houdt ons gezond, maar het is ook ‘van levensbelang’ voor landbouw en veeteelt en veel vormen van de wereldeconomie.

Water zorgt voor ellende
Water veroorzaakt ook veel ellende. Op veel plekken is er te weinig water en daardoor ontstaat er bijvoorbeeld hongersnood. Tegenwoordig slaat de balans regelmatig om, naar te veel water zoals stortregens, overstromingen en tsunami’s en laat vervolgens een spoor van vernietiging en dood achter.

Millenniumdoelen helpen deels
Een van de millenniumdoelen van de VN is het terugdringen van het gebrek aan water. Op wereldwijde schaal lijkt dat behoorlijk te lukken, maar dat gemiddelde wordt sterk beïnvloed door landen als India en China waar veel mensen het langzamerhand beter krijgen. Veel Afrikaanse landen halen de doelstellingen bij lange na niet, met name vlak onder de Sahara.

Enkele waterfeiten
• 6000 mensen sterven per dag aan slecht water
• 2,5 miljard mensen hebben onvoldoende hygiëne als gevolg van watergebrek
• Grote delen van Afrika (Sub-Sahara) lopen ver achter bij de waterdoelstellingen
• Op veel plaatsen zit het water te diep om eenvoudig beschikbaar te maken

Water in dunbevolkte gebieden
Meer dan 80% van die mensen zonder goed drinkwater woont in dunbevolkte gebieden, daarvan heeft 50% helemaal geen schoon drinkwater en zijn aangewezen op moerassen en rivieren. 17% moet langer dan 30 minuten lopen naar de dichtstbijzijnde schone watervoorziening.