© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012 Stichting Algemeen Steunfonds Rotary

Doelstelling Stichting Algemeen Steunfonds Rotary:

Het doen van uitkeringen voor ideële en sociale doeleinden ter vrije keuze van het bestuur.

 

Criteria voor de beoordeling van projectaanvragen:

-

het moet gaan om sociale projecten, die een maatschappelijke nood lenigen, structureel en/of individueel;

-

in principe gaat het om aanvragen binnen de regio Utrechtse Heuvelrug;

-

alle projecten die de Rotaryclub Doorn accepteert (dus eventueel ook buiten de regio), komen in aanmerking voor steunaanvragen;

-

er gelden geen leeftijdscriteria voor de projecten;

-

indien er specifieke voorzieningen zijn voor een bepaalde (individuele) maatschappelijke nood, dan wordt de hulpvraag niet gehonoreerd.

Met betrekking tot het bestuur hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in het verslagjaar.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden.

Willem van Tuyll van Serooskerken, voorzitter

Madeleine de Bruijn-Huijgen, secretaris

Jogchum van den Brink, penningmeester.

In het verslagjaar zijn drie vergaderingen van het bestuur geweest.

Daarnaast werd regelmatig onderling per mail en per telefoon overleg gepleegd en werden afspraken gemaakt.

Er zijn geen beloningen en/of vergoedingen aan de bestuurders verstrekt.

De oude traditie om eenmaal per jaar de leden van de Rotaryclub Doorn de aandacht te vragen voor het Steunfonds en een gift te doen werd weer ingezet door het sturen van een bericht aan alle leden per mail in november 2012, alsmede door de aandacht te vestigen op het Steunfonds via de website van de Rotaryclub.

Giften, gedaan in het verslagjaar:

Huis Doorn, Keizerlijk Groen € 750,00

Ghana, schoolproject (inrichting klaslokaal) € 445,00

Michaël Kerk Leersum: As I left my Father’s House € 525,00

Shelterbox € 750,00

Avondvierdaagse € 200,00

Voedselbank Utrechtse Heuvelrug € 12.000,00

€ 14.670,00

Email: bruijnhuijg@hotmail.com

KvK: 41179187