© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Nieuwe voorzitter 2021-2022

Job Michon draagt het voorzitterschap over aan Anita de Groot

Elk jaar installeert de Rotary een nieuwe voorzitter, die zijn of haar eigen jaarthema bekend maakt. 

Ook dit jaar was er voor de zomervakantie de traditionele bestuurswissel, waar de nieuwe voorzitter door de vorige de voorzittersketen omgehangen krijgt.

Circulariteit 

Anita de Groot introduceert haar thema voor het komende jaar 2021-2022. Zij heeft het thema dichtbij zichzelf gezocht, het past bij haar. “Om die reden heb ik gekozen voor het thema circulariteit. Een uitdaging waar wij allemaal voor staan. Vanuit alle sectoren en alle leeftijdsgroepen.  We weten dat we de aarde te leen hebben en daarmee ook de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de generaties na ons ook een mooie  planeet en leefomgeving hebben. En hoe simpel zijn sommige oplossingen. De woorden ‘reduce’, ‘re-use’, en ‘recycle’ vormen de kern van circulariteit.”

Hart voor de stad

De nieuwe voorzitter dankte scheidend voorzitter Job Michon voor zijn inzet: “Met zijn thema ‘Hart voor de Stad’ heeft hij absoluut in de roos geschoten. Zijn passie voor Gorinchem heeft hij gedeeld met de hele club. Weten waar je woont geeft inzicht, meer betekenis en verruimt. Je hebt ons op een boeiende wijze door de diverse digitale en fysieke bijeenkomsten geleid en gezorgd voor verdieping.” 

Minimaliseren, hergebruiken en recyclen het is een bewustwordingsproces waar de leden van Rotaryclub Gorinchem zich het komende jaar in gaan verdiepen.