© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Doelstellingen

Rotary, en dus ook een lokale Rotaryclub als Hardenberg is een serviceclub. Het doel van Rotary is het aanmoedigen van dienstvaardigheid aan de (lokale) gemeenschap als grondslag van een waardige ondernemingsgeest. Rotary ontplooit activiteiten voor het bevorderen van:

  • het beter leren kennen van anderen als een gelegenheid tot dienstvaardigheid;
  • de toepassing van ethische normen in bedrijf en beroep;
  • de toepassing van het ideaal van dienstvaardigheid door iedere Rotarian;
  • internationaal begrip en vrede door een wereldomvattende kameraadschap van mensen, werkzaam in bedrijf en beroep.