© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Lid worden

Rotarians willen vanuit hun beroep en maatschappelijke betrokkenheid een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de club. Iets terug willen doen van uit je eigen kennis en netwerk is voor leden een belangrijke drijfveer.

Lid worden kan op uitnodiging. Daarbij wordt vooraf gekeken of een potentieel lid vanuit zijn beroep (classificatie) een waardevolle bijdrage kan leveren aan de doelstellingen. Een potentieel lid wordt alleen benaderd als daar vanuit de bestaande leden geen bezwaar tegen is.

In een eerste kennismaking vertellen we over de club, de doelstellingen en wat van leden wordt verwacht. Lid worden is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Van ieder lid verwachten we een inspanning in de vorm van bezoek aan de wekelijkse clubbijeenkomsten en inzet bij activiteiten. Aan het lidmaatschap zijn kosten verbonden voor de wekelijkse bijeenkomsten inclusief maaltijd en een bijdrage aan Rotary International/Rotary Nederland.

Voordelen lidmaatschap

Een Rotarian komt gemakkelijke in contact met een diverse andere professionals die uw drive om iets terug te doen voor de gemeenschap delen. De clubbijeenkomsten zijn bij uitstek een gelegenheid om bijdragen voor de gemeenschap te bespreken, persoonlijke en professionele dilemma's te delen en samen na te denken over oplossingen en verbetermogelijkheden. Nieuwe inzichten verbreden je horizon en vergroot je leiderschap en professionele vaardigheden. En bovenal bestaat Rotary uit een hechte vriendenen vriendinnenclub die graag nieuwe mensen ontmoeten.

Belangstelling?

Neem dan contact met ons op via mail of het contactformulier.