© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Vocational (beroepen)

Het unieke van Rotary is dat elk lid een beroep (“vocation”) vertegenwoordigt. Vocational service betreft hoe ieders beroep ingezet kan worden voor het welzijn van allen. De (internationale) 4-waytest en gedragscode bieden concrete handvatten voor ethische vragen bij elk beroep, een morele standaard waaraan leden zichzelf en anderen kunnen spiegelen.

De verschillende (voormalige) beroepsbeoefenaars zetten hun kennis en ervaring in als dienstbetoon (service) in en vanuit de club. In de club biedt de diversiteit aan beroepen een verrijking van ieder lid afzonderlijk. Naar buiten toe, bijvoorbeeld bij maatschappelijke projecten, vormen al die beroepskrachten samen een bron van inhoudelijke en praktische waarde.

Vocational service vormt zo het kloppend hart van Rotary, ook wel genoemd ‘de ziel’ van de service die een Rotarian wil bieden.

  • Beroepspraatjes, bedrijfsbezoeken, lezingen over thema’s
  • Beroepenvoorlichting, sollicitatieondersteuning, stageplaatsen organiseren
  • Morele dilemma’s bespreken, dilemmadiscussies, bijvoorbeeld als Lagerhuisdebat of stellingenspel