© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Community (gemeenschap)

Het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap, zowel persoonlijk als door de club, zowel financieel als praktisch, zo mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties. Vaak fungeert Rotary als lokale inspirator en motor; is een project eenmaal gestart dan wordt de verdere uitvoering, indien mogelijk aan de desbetreffende organisatie overgelaten.