© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Wekelijkse bijeenkomst

Elke Rotary Club kent een wekelijkse clubbijeenkomst om een goede continuïteit en onderlinge verbondenheid met de club en haar activiteiten te garanderen. Rotary Club Hardenberg komt wekelijks bijeen op woensdag vanaf 17.45 uur bij zaal Mulder in Hardenberg. 

Na een informeel ontmoetingsdeel volgt een warme maaltijd waarbij leden met elkaar van gedachten wisselen over allerlei zaken. Daarna is er een thematisch deel (het beroepspraatje), dat wordt ingevuld door een lid of een gastspreker. Na de officiële bijeenkomst is er gelegenheid om informeel na te zitten en door te praten onder het genot van een drankje.

Verder kent de jaaragenda o.a. een avond met de Gouverneur, diverse bedrijfsbezoeken, partneravonden, avondjes van zes (waar in kleine bezetting bij een lid thuis een specifiek thema behandeld wordt) en meetings met andere clubs.

Voor de clubbijeenkomsten geldt (formeel) een "attendance plicht". Een lid wordt geacht 60% van de bijeenkomsten bij te wonen. In specifieke situaties kan hier (tijdelijk) een uitzondering voor worden gemaakt.