© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Stichting 'Goede Doelen Rotary Club Hardenberg'

Overhandiging van een bijdrage van € 5.000 aan het hospice in Hardenberg

In 2011 is de "Stichting Goede Doelen Rotary Club Hardenberg" opgericht door Rotary Club Hardenberg. De stichting heeft het doel inhoud te geven aan één van de doelstellingen van Rotary International: omzien naar elkaar vanuit het internationale motto Serve above Selve. De stichting doet dat door het verlenen van steun aan personen die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang, die zich inzetten voor maatschappelijke verbetering.

Inkomsten van de stichting komen uit bijdragen en acties van Rotary Club Hardenberg. In de afgelopen jaren is vanuit de stichting steun gegeven aan Rotary Foundation (International), de actie End Polio Now,  Rotary Doctors Bank en aan de Stichting Vecht voor Jeugd Hardenberg, Hospice Hardenberg en de Voedselbank Hardenberg.


Bestuursleden

Voorzitter: Froukje Daamen
Penningmeester en Secretaris: Egbert van der Velde
Contactpersoon van de stichting is: Egbert van der Velde, Jan van Arkelstraat 9, 7772 AN Hardenberg.

Overige gegevens van de stichting

Bank NL52 ABNA 0424 6284 73
Kamer van Koophandel 52096114
Belastingnummer 8502 98 349
De stichting is aangemerkt als een ANBI
De bestuursleden genieten geen beloning