© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Over Rotary

Rotary (International) is ’s werelds oudste serviceorganisatie met meer dan 1,2 miljoen leden verdeeld over 33.790 lokale clubs in meer dan 165 landen. Elke club heeft zoveel mogelijk verschillende beroepen (classificaties) onder haar leden, zowel mannen als vrouwen. Zo wordt een wereldomvattend netwerk gevormd van leden die vrijwillig tijd en talenten beschikbaar stellen om anderen te ondersteunen en een stap verder te helpen in hun ontwikkeling. De belangrijkste waarde van Rotary is om dienstbaar te zijn naar de samenleving vanuit de gedachte Service above self.  Leden (Rotarians) worden geacht ethische normen te hanteren (waarheid, eerlijkheid en billijkheid) en spannen zich in ter bevordering van onderling vertrouwen en vriendschap.

Rotary is opgericht door Paul Harris en drie vrienden die roterend bij elkaar over de vloer kwamen en oplossingen zochten voor grote en kleine (wereld)problemen. Wat hem in 1905 voor ogen stond, was een club van integere beroepsbeoefenaren uit alle hoeken van de samenleving, met het doel kameraadschap aan te kweken, als basis om gezamenlijk goede dingen te doen in de samenleving.

4-Way Test

Om ethisch verantwoord te handelen kun je vier vragen stellen om dat te bepalen. Bij Rotarians is hij bekend als de 4-Way Test. De vier regels zijn in 1932 bedacht door Herbert J. Taylor, President Rotary International 1954-1955. Hij werd gevraagd een bedrijf te leiden dat een faillissement naderde en hij stelde een ethische code op die alle werknemers, zowel op hun werk als in hun privéleven, zouden moeten naleven. De 4-Way Test werd een richtlijn voor de verkoop-, de productie- en de advertentieafdeling alsmede voor de afdeling public relations. De toekomst van het bedrijf lag in handen van deze eenvoudige levensvisie. De opdracht was: stel je bij iedere activiteit, dilemma of voorgestelde oplossing de volgende vragen:

  • Is het waar (oprecht)? - Is it the truth?
  • Is het billijk (rechtvaardig)? - Is it fair to all concerned?
  • Bevordert het vertrouwen en vriendschap? - Will it build goodwill and better friendship?
  • Komt het alle betrokkenen ten goede? - Will it be beneficial to all concerned?