© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Commissies

COMMUNITY SERVICES
Het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap, zowel persoonlijk als door de club, zowel financieel als daadwerkelijk, zo mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties. Vaak fungeert Rotary als lokale inspirator en motor; is een project eenmaal gestart dan wordt de verdere uitvoering, indien mogelijk aan de desbetreffende organisatie overgelaten.

Bart Zwager (vz)
Albert de Vries
Piet de Ruiter
Jelle Gerholt
Mariska Eshuis
Gert van Duiven
Harm Dries
Janine van Braam
Ronald Belser

FELLOWSHIP
Bevordert de kameraadschappelijk band onder clubleden en partners, heeft aandacht voor lief en leed binnen de club en draagt zorg voor de aandacht voor nabestaanden van (oud) leden.

Jan Henk Timmerman (vz)
Saskia Silberbusch
Gerry Reinders
Hinno Böttger

INTERNATIONAL
De bevordering van een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen door betrokkenheid te tonen met mensen uit andere landen. De middelen hiertoe zijn onder meer persoonlijke contacten, deelnemen aan activiteiten van de Rotary Foundation (TRF), World Community Service (WCS), jeugduitwisseling programma´s, contactclubs, et cetera.

Egbert van der Velde (vz)
Ronald Belser

NEW GENERATION
New Generation ondersteunt jongeren en jongvolwassenen in hun ontwikkeling met activiteiten gericht op leiderschap, betrokkenheid bij projecten voor de lokale en internationale gemeenschap en uitwisselingsprogramma's die wereldvrede en cultureel begrip bevorderen.

Rick Meinen (vz)
Leo Hulter
Enrico Hans
Ludwich Pieper

VOCATIONAL
Uitgangspunt is hier de vraag: hoe kan ik het ideaal van Rotary in mijn werk of andere activiteiten bevorderen? Hiertoe behoort het stimuleren en toepassen van ethische normen in bedrijf en beroep, waarbij de maatschappelijke problematiek via de classificatie in de club herkenbaar wordt.

Jenne van der Velde (vz)
Leontine Verhoeven
Paul Nij Bijvank
Robert Jan BuiningNieuwe ledencommissie
Benadert potentiële leden en organiseert introductie daarvan.

Erik Otten (vz)
Froukje Tinselboer
Eberhard Dijkhuis

PR Commissie
Beheert de website, communiceert en promoot Rotary Hardenberg naar buiten toe.

Maarten Willering (vz)
Jante Oosting
Froukje Tinselboer
Willem van der Veen

Rotary Midnight Walk Commissie
Organiseert de jaarlijkse Rotary Midnight Walk in Hardenberg.

Bart Zwager (vz)
Karin Zwager
Henk Wiersma
Willem Timmers
Geronde Nieman
Rick Meinen
Jelle Gerholt

Rotary Foundation

Henk Leemhuis

Watercommissaris

Jelle van der Velde

Administratie Stichting Goede Doelen Rotary Hardenberg

Piet de Ruiter