© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Commissies

COMMUNITY SERVICES
Het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap, zowel persoonlijk als door de club, zowel financieel als daadwerkelijk, zo mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties. Vaak fungeert Rotary als lokale inspirator en motor; is een project eenmaal gestart dan wordt de verdere uitvoering, indien mogelijk aan de desbetreffende organisatie overgelaten.

Jan Henk Timmerman (vz)

FELLOWSHIP
Bevordert de kameraadschappelijk band onder clubleden en partners, heeft aandacht voor lief en leed binnen de club en draagt zorg voor de aandacht voor nabestaanden van (oud) leden.

Enrico Hans (vz)

VOCATIONAL
Uitgangspunt is hier de vraag: hoe kan ik het ideaal van Rotary in mijn werk of andere activiteiten bevorderen? Hiertoe behoort het stimuleren en toepassen van ethische normen in bedrijf en beroep, waarbij de maatschappelijke problematiek via de classificatie in de club herkenbaar wordt.

Harm Dries (vz)

Rotary Foundation, New Generation en International

New Generation ondersteunt jongeren en jongvolwassenen in hun ontwikkeling met activiteiten gericht op leiderschap, betrokkenheid bij projecten voor de lokale en internationale gemeenschap en uitwisselingsprogramma's die wereldvrede en cultureel begrip bevorderen.

De bevordering van een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen door betrokkenheid te tonen met mensen uit andere landen. De middelen hiertoe zijn onder meer persoonlijke contacten, deelnemen aan activiteiten van de Rotary Foundation (TRF), World Community Service (WCS), jeugduitwisseling programma´s, contactclubs, et cetera.

Henk Leemhuis (vz)

Nieuwe ledencommissie
Benadert potentiële leden en organiseert introductie daarvan.

Froukje Tinselboer
Ludwig Pieper

PR Commissie
Beheert de website, communiceert en promoot Rotary Hardenberg naar buiten toe.

Maarten Willering (vz)

Administratie Stichting Goede Doelen Rotary Hardenberg

Piet de Ruiter