© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Helpen met huiswerkbegeleiding

Als gevolg van de anti-coronamaatregelen zijn sinds enkele weken de scholen gesloten. Daardoor wordt er veel gevraagd van (jonge) ouders, waaronder het begeleiden van hun kinderen bij het schoolwerk. Het idee is in onze club ontstaan om deze ouders te ondersteunen door een deel van de begeleiding van het huiswerk over te nemen. De begeleiding vraagt om basiskennis van Taal en Rekenen, het kunnen omgaan met digitale middelen en een beetje discipline. De taak van de ouders is te volgen wat het kind doet en zo nodig iets toe te lichten, uit te leggen of een vraag te beantwoorden. De leerkracht blijft verantwoordelijk voor de didactische uitleg en het bespreken van de resultaten.Wij geloven dat Rotaryleden over het algemeen capabel zijn om de ouderlijke begeleiding van de schoolwerkbegeleiding deels over te nemen om de ouders een steuntje in de rug te geven.

Dit initiatief is recent voorgelegd aan de gemeente Nieuwkoop. Zij hebben de vraag uitgezet bij de scholen en de coördinator statushouders. Het resultaat is dat er Inmiddels een aantal basisschoolleerlingen begeleid worden door onze clubleden.

Meer informatie:
zie onze facebookpagina