© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Beekschoonmaak met erwtensoep

rotaryclub-ede-snoeien-2Op de Veluwe komen sprengbeken voor, gegraven waterbronnen waar onder druk staand grondwater in aangelegde beken stroomt. Rotaryclub Epe neemt, onder begeleiding van een projectleider van Landschapsbeheer Gelderland, een stukje van de Zuidelijke Heerderbeek onder handen met allerlei handgereedschap:  nuttig, gezond en heel gezellig. Naast stevig werken wordt naast de beek aan een biertafel een erwtensoep-lunch genuttigd.

Deel van de beek adopteren

rotaryclub-ede-snoeien-1De sprengbeek diende oorspronkelijk om watermolens aan te drijven, onder meer voor het malen van koren, de papierindustrie en het slaan van koper. Ook vestigden zich vele wasserijen aan deze beken. Deze cultuurhistorie bepaalt nu delen van het landschap met een ecologische functie, naast de waterafvoer. De flora en fauna, zoals de beekprik, worden mede bepaald door de mate en wijze van het onderhoud. Zo kan er bij het beekruimen gekozen worden de oevers meer of minder te laten meanderen of uit te diepen door met name het verwijderen van oud blad. De club is bezig om een stuk beek ‘te adopteren’ om hier periodiek met tien clubleden een dagdeel onderhoud te plegen.

 

Lees meer overRotary Club Epe