© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Inburgering statushouders

In nauwe samenwerking met Vluchtlingenwerk Deventer zet Rotary Club Deventer Noord zich jaarlijks in om een groep statushouders (vluchtelingen die een verblijfstatus hebben gekregen) te helpen hun weg te vinden in de Nederlandse (Deventer) samenleving. Specifiek wordt het netwerk van de clubleden aangeboord om relaties te leggen en zo mogelijk werkervaring op te doen.

Tijdens een clubavond presenteren de statushouders zich, maken we samen met hen muziek, eten we samen. Na deze koppelen we statushouders aan clubleden op basis van de presentatie (en achtergrondinformatie) van de statushouder en het zo relevant mogelijke netwerk van het clublid.

Een en ander heeft de afgelopen 2 jaren reeds geleid tot concrete banen, stageplekken en werkervaringsplaatsen.