© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Snoepletters

Laaggeletterdheid komt ook veel voor in Nederland. Voorlezen is een van de middelen om kinderen te helpen bij hun taalontwikkeling. Rotaryclub Houten Castellum organiseert in samenwerking met JCI Eemland onder meer een grote chocoladeletteractie waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de Stichting VoorleesExpress. De VoorleesExpress richt zich op gezinnen waarbij de kinderen van 3-8 jaar een taalachterstand hebben of waarbij het risico groot is dat de kinderen een taalachterstand ontwikkelen. Een half jaar lang komt er een vrijwilliger bij een gezin thuis om voor te lezen.

Lees hier meer overop deze website