© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Teamspirit

Een lid van Rotaryclub Oosterwolde bezocht als Rotary Doctor het district Siaya (in het oosten van Kenia) en zag dat een plaatselijke basisschool niet meer was dan een paar varkenshokken. De club besloot zich in te zetten voor nieuwbouw van de school die in een paar jaar tijd volgde. De nieuwe accommodatie had zo’n aantrekkingskracht, dat de schoolbevolking groeide tot ruim tweeduizend kinderen. Parallel werden projecten rond de school opgezet. Er volgde een huis voor weeskinderen, een naaiatelier, een timmerwerkplaats, waterputten, goede sanitatie, tractoren, een schoolbus en opvang voor verstootte ouderen. Voor het voedselprogramma waren koeien, kippen, maïs en visvijvers nodig. Het overschot aan productie wordt plaatselijk verkocht om er de school mee te onderhouden en de activiteiten uit te breiden. Boerinnen in de omgeving kregen hulp hoe zij hun maïsproductie konden verhogen.

Hulp bij middelbare kostschool

Voor sommige bollebozen onder de schoolkinderen konden in Nederland sponsoren worden gevonden om hen in Kenia een middelbare of zelfs een hogere studie te laten volgen. Maar veel talent ging desondanks verloren. Tot een particuliere supersponsor werd gevonden die een groot geldbedrag op tafel legde om een middelbare kostschool te kunnen stichten. Binnen een jaar opende de Nederlandse ambassadeur in Kenia de school bij het ontmoetingspunt in de vorm van het Rotarywiel.

Lees meer overRotary Club Oosterwolde (Fr.)