© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Onze steun maakt dromen waar

Wat is jouw Rotarymoment – een moment dat jouw toewijding aan Rotary versterkte en je deed beseffen dat je levenslang Rotarian zou blijven? Ik heb in de loop der jaren veel van dergelijke momenten gehad. Ze hadden allemaal één ding gemeen: ze toonden me de tastbare kracht van Rotary om onze dromen van een betere wereld in realiteit om te zetten.

Rotarians zijn daar uitzonderlijk goed in. Ik zie die kracht in mijn eigen club in Chattanooga, Tennessee, en nu, als voorzitter van de Rotary Foundation, in clubs en districten over de hele wereld.

Rotarians uit Oostenrijk, Duitsland, Nigeria en Zwitserland verwezenlijken hun droom om moeders en kinderen in Nigeria te helpen. In samenwerking met verschillende organisaties hebben zij een grootschalig project opgezet om ongewenste zwangerschappen te vermijden en de moeder- en kindersterfte terug te dringen. Dit project kreeg een Global Grant en leidt artsen, verpleegkundigen en vroedvrouwen op in alle 36 staten van Nigeria.

Elk groots project begint in de hoofden van onze leden. Jullie zijn degenen die scholen zien waar tienermeisjes niet meer komen opdagen omdat er geen aparte toiletten zijn. Jullie worden geconfronteerd met gezinnen die niet genoeg voedsel hebben, kinderen die niet kunnen lezen en gemeenschappen met gezondheidsproblemen veroorzaakt door muggen. Jullie zien deze dingen niet alleen, maar omdat jullie Rotarians zijn, doen jullie er ook iets aan. 

Door die betrokkenheid is het bedrag dat de Foundation heeft toegekend aan Global Grants de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld. Aangezien meer en meer Rotarians betrokken zijn geraakt, hebben we het toelagesysteem moeten aanpassen. De jaarlijkse inkomsten uit ledenbijdragen blijven immers min of meer gelijk.

We hebben eenvoudigweg meer giften aan het Jaarfonds nodig, om onze District en Global Grants op peil te houden. Dit jaar hebben we het doel gesteld 125 miljoen US$ in te zamelen voor het Jaarfonds. We kunnen onze Rotarydromen niet verwezenlijken zonder ieders steun…

Denk eraan: het gaat niet om het geld, maar om wat ons geld allemaal kan verwezenlijken. Ik ben er vast van overtuigd dat wanneer we allemaal geven wat we kunnen, we een nieuwe stap zetten om van de wereld een betere plek te maken.

Stel je zich eens voor welke Rotarydromen we zouden kunnen waarmaken als elk lid en elke club vandaag een gift zou doen aan onze Foundation. Dat zou een geweldig Rotarymoment zijn – voor ons allemaal.

John Germ
Voorzitter van de Board of Trustees van de Foundation