© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Vacature Bestuurslid ICT Rotary Administratie Nederland (RAN)

Kandidaten voor de functie van bestuurslid  ICT dienen een ruime ervaring te hebben in hun vakgebied en met name op het gebied van compliance, applicatiemanagement en social media. Van de RAN-bestuursleden wordt verwacht dat zij beschikken over voldoende tijd om de aan de functie verbonden werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Zij leveren zelf een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van de werkzaamheden, ondersteund door Rotary vrijwilligers en professionals.

De functie omvat o.a. de volgende taken.

  • Ontwikkelt en realiseert het ICT beleid, waaronder de o.a. systemen voor ledenadministratie, websites, financiën, kennismanagement en communicatie.
  • Dit op basis van het meerjarige beleid dat geaccordeerde is door het gouverneursberaad van Rotary in Nederland.
  • Maakt –in samenspraak en overleg met het gouverneursberaad en de RAN- samen met o.a. de landelijke en district webmasters, de Landelijke Communicatie Commissie en Ledencommissie de plannen voor de te gebruiken ICT systemen en projecten.
  • Leidt de landelijke ICT commissie en stuurt ICT leveranciers aan.
  • Werkt samen met de landelijke webmaster en district webmasters voor een goed gebruik van ICT middelen.
  • Adviseert gouverneurs en districten over ICT aangelegenheden.

Het betreft een onbezoldigde functie, met een onkostenvergoeding. Indicatie tijdsbelasting ca. 0,75 dag per week, flexibel in te delen.

Voor meer informatie over deze vacature, kunt u zich richten tot Tjay Tjiook e-mailadres ict@rotarynederland.nl 

Voor uw reactie, kunt u zich tot en met 5 januari 2024 richten tot Klaas Miedema e-mailadres: secretaris@rotarynederland.nl


Achtergrond informatie RAN


Nederland heeft zeven districten die ieder rechtstreeks deel uitmaken van Rotary International.
Rotary in Nederland is het samenwerkingsverband van de zeven Nederlandse Rotary districten, onder leiding van het Gouverneursberaad. Binnen Nederland zijn er diverse landelijke commissies, bijvoorbeeld voor ledenbeleid. Daarnaast zijn er diverse landelijke stichtingen voor servicedoelen zoals bijvoorbeeld jeugduitwisseling.

De RAN (Stichting Rotary Administratie Nederland) is de landelijke support organisatie waarin ook landelijke Marketing en Communicatie is ondergebracht. De samenwerking omvat Marketing  & Communicatie, Financieel beheer en administratie, ICT en LEAD.
De samenwerking wordt vorm gegeven in één landelijke uitvoeringsorganisatie met een professioneel bestuur. Voor ieder onderdeel van de samenwerking is een deskundig bestuurslid benoemd die leiding geeft aan de betreffende werkgroep.
Het beleid van deze samenwerking wordt bepaald door de zeven gouverneurs gezamenlijk (GB), in nauwe samen­spraak met hun opvolgers (3G). Het toezicht op de uitvoering ligt bij de Raad van Gouverneurs.