© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Watermachine Nederland

De overheid beschermt Nederland tegen overstromingen en zorgt voor voldoende zoetwater. Daarnaast werkt zij aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van ons land. In het nationaal Deltaprogramma staat hoe de overheid dat doet tussen nu en 2050. Onder leiding van Deltacommissaris Peter Glas werken het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en verschillende maatschappelijke organisaties samen aan dit Deltaprogramma. 

Lees verder >