© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

WASH-uitdagingen aanpakken

In het midden van de 18de eeuw schreef Benjamin Franklin: ‘Als de bron droog staat, weten we pas wat water waard is.’ Vandaag beschouwen velen van ons water als vanzelfsprekend, omdat we het geluk hebben op plaatsen te wonen waar zuiver water in overvloed aanwezig is. Maar dat is niet het geval voor miljoenen anderen over de hele wereld. De Verenigde Naties schatten dat 2 miljard mensen – ongeveer 1 op de 4 mensen op deze planeet – geen veilig drinkwater hebben. Iets minder dan de helft van de wereldbevolking heeft geen toegang tot degelijke toiletten en sanitaire voorzieningen, en bijna een derde kan zijn handen niet wassen met proper water en zeep.

Is het niet verbijsterend dat we er in een tijdperk van massacommunicatie en ruimtetoerisme nog steeds niet in geslaagd zijn iedereen te voorzien van de basisvoorzieningen op het gebied van water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH)? Rotary doet er iets aan; WASH-projecten behoren tot de meest betoelaagde binnen onze aandachtsgebieden. Sinds 2014 hebben Rotaryclubs meer dan 2.100 WASH-projecten gefinancierd met Global Grants. De Foundation trok daarvoor 154 miljoen US$ uit.

Daarnaast stapte Rotary in een WASH-alliantie met USAID. Die loopt al meer dan tien jaar en wordt beschouwd als Rotary’s grootste partnerschap buiten PolioPlus. Rotary en USAID hebben samen 18 miljoen US$ aan WASH-financiering toegezegd voor grootschalige initiatieven in landen als Ghana en Oeganda. Het samenwerkingsverband verenigt de technische expertise van USAID-deskundigen met het lokale leiderschap en de belangenbehartiging van Rotariërs om werkbare, duurzame WASH-oplossingen te vinden in honderden gemeenschappen. Meer informatie is te vinden op riusaidwash.rotary.org. 

Het thema van Wereldwaterdag (22 maart) is grondwater: ‘Making the Invisible Visible’. Dit is een geschikt moment voor clubs om meer te weten te komen over WASH-kwesties en gezamenlijk actie te ondernemen. We kunnen de aandacht vestigen op WASH-uitdagingen die ons lokaal raken door de verhalen, ervaringen en noden te delen van de mensen die we wereldwijd ten dienste staan. 

We mogen trots zijn op het werk dat Rotaryclubs en onze Foundation blijven doen om gemeenschappen te voorzien van zuiver water en efficiënte systemen voor sanitatie en hygiëne. Maar laten we het daar niet bij laten. Laten we deze maand aandacht hebben voor onze medeburgers over de hele wereld wier waterputten droog staan of die geen toiletten of zeep hebben. Rotary heeft de middelen, contacten en de gedrevenheid om WASH-voorzieningen te verbeteren voor miljoenen mensen in nood. En het belangrijkste is dat wij de mensen hebben die daadwerkelijk een verschil kunnen maken: u en ik.

John Germ
Voorzitter van de Board of Trustees van de Foundation