© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Rotary Intercountry Commissies

Een belangrijk aspect van Rotary is de wens om internationale contacten te willen opbouwen, om elkaars gewoonten en culturen beter te begrijpen. Het uiteindelijke doel van Paul Harris, onze oprichter, was dat het verbeteren van onderlinge en internationale verstandhoudingen de wereldvrede zou bevorderen.

Rotary kent diverse Rotary Intercountry Commissies, ook in Nederland. De ICC Nederland-Indonesia is zo’n ‘Rotary Intercountry Committee’. De commissie heeft ten doel fellowship en begrip tussen Nederland en Indonesië te bevorderen en de wederzijdse banden en netwerken te versterken. Om daarmee bij te dragen aan een effectieve internationale service op de zeven focusgebieden van Rotary wereldwijd, waaronder: vrede, duurzaamheid & leefmilieu, economische & maatschappelijke ontwikkeling en gezondheid. 

Lees verder >