© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

Januari 2022

Beste changemakers,

Een van de grondbeginselen van Rotary is om je beroep – wat dat ook is – te gebruiken om goed te doen in de wereld. Nu we de coronapandemie trachten te overwinnen, kan dat bijvoorbeeld door het omscholen van mensen die hun job hebben verloren. Zo heeft de Rotary E-Club van Tamar Hong Kong seminars georganiseerd voor jongeren, die hen voorbereiden op de veranderingen in de professionele wereld.

Dit soort opleidingen moet op grote schaal plaatsvinden. Volgens de Verenigde Naties zal de wereld in 2022 meer dan 200 miljoen werklozen tellen. Vrouwen en jongeren worden daarbij waarschijnlijk onevenredig zwaar getroffen. Daarom heb ik dit jaar zo’n sterke nadruk gelegd op projecten die meisjes mondiger maken. 

Nog te vaak wordt de toegang tot onderwijs en de arbeidsmarkt geblokkeerd door een gebrek aan water en sanitaire infrastructuur. Een project in Pune (India) is erop gericht meisjes en vrouwen te voorzien van betaalbaar, herbruikbaar maandverband. Het project biedt niet alleen werkgelegenheid, het zal ook de vervuiling aanpakken die wordt veroorzaakt door het weggooien van 12,3 miljard maandverbanden per jaar, in India alleen al. De meeste komen ergens op een vuilnisbelt terecht.

Elders zet men beroepsacties in om de emancipatie van meisjes te bevorderen. Rc Poona, eveneens in India, heeft workshops gegeven om technieken uit gevechtsporten aan te leren aan jonge vrouwen. Zo kunnen zij zich verdedigen tegen pogingen tot misbruik of mensenhandel.

Ik heb ook het geluk gehad om mijn beroep in te kunnen zetten om iets goeds te doen via Rotary. De tsunami in de Indische Oceaan in 2004 verwoestte de Andaman- en Nicobar- eilanden, die deel uitmaken van mijn district. Veel huizen daarbij gingen verloren. Op Little Andaman Island hebben we op korte tijd 500 woningen opgetrokken voor de dakloze eilandbewoners. 

Als vastgoedondernemer had ik vele prachtige bouwwerken voltooid. In vergelijking daarmee waren deze 500 huizen zeer bescheiden panden. Ze staan bovendien op een plaats waar ik waarschijnlijk nooit meer zal komen, voor mensen die ik nooit meer zal ontmoeten. En toch was de voldoening groter dan bij alles wat ik eerder had gebouwd.

Ook jij hebt mogelijk al de kans gehad om jouw beroep in te zetten om levens te veranderen. Ik luister graag naar jouw verhalen daarover. Tot slot wil ik ook alle clubs feliciteren met hun inzet voor het initiatief ‘Each One, Bring One’, waarbij elk lid wordt gevraagd om één persoon bij Rotary te introduceren. Als we ons ledental vergroten, krijgen mensen uit alle lagen van de bevolking de kans om zich in te zetten voor dienstverlening die écht een verschil maakt.

Shekhar Mehta
RI-voorzitter