© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Vocational naar KNMI

KNMI Meetstation Cabauw

Rotary Schoonhoven naar KNMI „Snuffelpaal“

Webmaster

Rotary Club Schoonhoven heeft ongeveer 4 keer per jaar een ‘vocational’. Dat is een bezoek aan een locatie. Soms een bedrijfsbezoek om ons eens te verdiepen in een andere bedrijfstak of het bedrijf van een van onze leden.

Dit jaar staan de bezoeken in het teken van Ethiek. In januari/februari 2019 ging het over de ethiek van klimaatverandering. Wat volgde was eerst een bezoek aan de snufelpaal, of beter gezegd: Het KNMI Meetlocatie in Cabauw.

Arnoud Apituley, gaf ter plaatse een algemene uiteenzetting over meteorologie en over wat er in Cabauw gebeurt. Een indrukwekkend aantal onderzoeken van bekende Nederlandse instituten, maar ook internationaal. Rein Haarsma ook meteoroloog bij het KNMI is lid van één van de de werkgroepen van het IPCC en vertelde over het IPCC.

Het IPCC bestaat uit een club meteorologen uit meer dan 100 landen en zetelt in Geneve onder auspiciën van de VN. Elk 6 jaar stellen zij een rapport op over klimaatverandering, mogelijke oorzaken, gevolgen en mitigatiemogelijkheden. Deze rapporten worden wereldwijd door landelijke overheden gebruikt om hun beleid te bepalen. Wetenschappelijk bestaat er wereldwijd geen forum dat meer gewicht in de schaal kan leggen.

De wetenschappelijke wereldliteratuur wordt door hen op kwaliteit beoordeeld en op maximaal transparante wijze samengevat. De conclusie onder meteorologen van deze club luidt dat het verband tussen CO2-uitstoot en temperatuurstijging vrijwel zeker causaal is. Andere factoren die in de afgelopen 100.000 jaar ijstijden en opwarming hebben veroorzaakt zijn grotendeels bekend en nu afwezig! Terugdringen van de CO2-uitstoot zal dus de opwarming van de aarde kunnen verminderen of stopzetten!

Ethica Liesbeth Feikema stelde ons vragen om van te voren over na te denken, die een week later tijdens de reguliere avond zijn bediscusieerd:

1.

Wat betekent de discussie op de televisie en in de kranten over het klimaat voor u: denkt u er over na en heeft u het er over met anderen?

2.

Zo ja: hoe vaak? Met wie spreekt u er over, en hoe gaan die gesprekken dan? En: wat doen die gesprekken met u?

3.

Ervaart u zelf de impact van klimaatverandering in concrete zin in uw eigen leven (professioneel/persoonlijk)? 

4.

Zo ja: waar bestaat die impact uit? Wat doet dit met u in mentale zin (maakt u zich zorgen, of valt dat juist mee en meent u dat we altijd overal oplossingen voor zullen vinden?) 

5.

En in praktische zin? Past u uw gedrag aan, en zo ja: wat houdt uw gedragsaanpassing in? Of ziet u geen aanleiding tot het veranderen van gedrag?

Ook dit is Rotary!

het was een beetje mistig, wat wel weer een beetje jammer is voor de foto J