© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Rotary Schoonhoven bijna 60 jaar...

Rotary Schoonhoven 60

Rotary, bijna 60 jaar

Webmaster

27 maart 2020: 60 jaar Rotaryclub Schoonhoven!

Het clubjaar 2019-2020 staat voor ons volop in het teken van de viering van ons 12e lustrumjaar. Het is een goed moment om nog eens terug te kijken naar die oprichtingsperiode in ons rijke clubverleden.

In de oprichtingsjaren 1958-1959 speelde de Ouderkerkse notaris Anco Goldhoorn met het idee in de Krimpenerwaard een Rotary club op te richten. Hij had namelijk met groot respect waargenomen hoe de notarissen bij wie hij kandidaat was geweest hun medemensen als rotarians dienden.

Tijdens een bridge-avondje sprake hij daarover met zijn plaatsgenoot huisarts Wim Leeuwenburg. Deze bleek er eveneens veel voor te voelen. Dat resulteerde in het initiatief tot oprichting van Rotaryclub Schoonhoven. Door de uiteraard medische contacten van Leeuwenburg, werd de Goudse specialist rotarian Wim van Strij de Regt gevraagd mee te werken. Deze zag er wel mogelijkheden in en zo werd de Goudse Rotaryclub de aanstaande moederclub en hijzelf de “special representative” van Rotary International voor de club in wording.

Van toen af ging het aantrekken van nieuwe aspirant-rotarians snel: burgemeester Leo Lepelaars van Haastrecht en de schoonhovense arts Gerard Antvelink waren onder allereersten. Al spoedig kwamen meer dan twaalf toekomstig rotarians eenmaal per maand bij elkaar.

In onze club annalen wordt melding gemaakt van de eerste echte clublunch op 8 juli 1959 in Belvédère te Schoonhoven. Om de eerste bestuursfuncties werd geloot, Lepelaars werd de eerste voorzitter, Antvelink secretaris en Goldhoorn penningmeester.

Nadat op 15 oktober het aantal leden tot twintig was toegenomen en op 12 november 1959 de oprichtingsvergadering in Belvedédère was gehouden werd de club rijp geacht voor installatie.

Dat gebeurde op woensdag 9 maart 1960, volgens de gewoonte van die tijd tijdens een plechtige clublunch, natuurlijk in Belvédère, door gouverneur Van Berkel. Het was een feestelijke gebeurtenis met veel toespraken en met zeer veel gasten.

In een aantal daaropvolgende besprekingen met de gouverneur werden de laatste administratieve belemmeringen uit de weg geruimd, zodat het charter op zondag 27 maart 1960 kon worden getekend: die dag wordt beschouwd als onze dies natalis.

De charteruitreiking vond later plaats op 11 juni 2960. Dit werd een mooi feest!

Uit het verslag in “Rotary Nederland d.d. 1 juli 1960 het volgende citaat:

“Het officiële gedeelte was hiermee geëindigd. Het programma vermeldde nu een rondrit door de Krimpenerwaard. Een meer Hollands landschap is niet te vinden. Van wie van de verten, luchten en water houdt, van een grote bekoring. In een aantal bussen werd gereden naar het gebouw van de Haagse Duinwaterleiding bij Bergambacht, het Edelambachthuis te Schoonhoven, en het Museum Bisdom van Vliet te Haastrecht. Een bijzonder gewaardeerde en interessante excursie. Daarna werd verzamelen geblazen in hotel “Belvédère” te Schoonhoven. Gelegenheid wed geboden bestuur en leden der jonge club geluk te wensen. De inwendige verzorging van de mens, mede dienende tot instandhouding van de geest in de troep, stond hier reeds op hoog peil (..)”.

Laten we van onze 12e lustrum viering komend jaar ook een mooi feest maken!