MAANDBRIEF JUNI 2019

DISCON 25 MEI JL, ROTARY DISTRICT 1600 LEEFT EN BEWEEGT..! SERVICE EN FELLOWSHIP ZIJN DE SLEUTELWOORDEN. EN..EEN NIEUWE GOUVERNEUR JOSJE BOOTSMA TREEDT AAN…DANK AAN ALLE FELLOWS VOOR JULLIE GASTVRIJHEID EN HET DELEN VAN JULLIE VERHAAL..!!

A person looking at the camera

Description automatically generated

 

Sjerp van der Vaart - Gouverneur 2018-2019 D1600 RI

Beste [voornaam],

Bijna 300 leden van het district hadden ingetekend op onze DISCON in het industrieel icoon de Maassilo op Rotterdam-Zuid waar we als district Prof Adriaan Geuze (Zomergasten) hadden als keynote spreker over ‘De stad van de toekomst…’inrichting van de publieke ruimte vraagt om moed en verbeelding..’..

Een record aantal deelnemers! En wat een verhaal kwam er, met veel voorbeelden en humor loodste Geuze ons door de stedelijke ontwikkeling heen. Met Rotterdam als voorbeeld en leidraad voor de vele stedelijke herinrichtings-projecten waar zijn bedrijf West8 wereldwijd bij is betrokken. ’s middags was er een keuze voor drie project-assen waar Rotary District 1600 ook voor de vele belangstellenden iets wilde laten zien wat er aan community nieuwe stijl mogelijk is. Met duurzaamheid in de bloeiende stad op het eiland onder de Van Brienenoord-brug, maar ook een bezoek aan de RDM met het schip de KRVE71 waar we o.a. onder leiding van stedenbouwkundige Bernadette Jansen van BVR vernieuwende start-ups zagen die cleantech en nieuwe technologie tot innovatieve broedplaats maken. Maar er was meer met het topsportcentrum voor kansarme jongeren en een analyse van de leeftijdsverwachting langs de Metro-lijn boven en onder de Maas. Naast de stil-makende Spoken Word-dichter Mariana Hirschfeld volgde nog een afsluitend middagprogramma met loco-Burgemeester Bert Wijbenga. Beter kan Rotary zich niet presenteren!!

 

 


Met de opbrengt van de Discon hebben we twee projecten een steuntje in de rug gegeven:

·

Vogelklas Karel Schot. Een bijzonder opvangcentrum voor wilde vogels en andere wilde dieren, waar ook voorlichting en advies wordt gegeven. Dit werk is grotendeels afhankelijk van giften. Wij doen een flinke duit in het zakje.

·

Een busje voor ‘Playing for Success’. Een naschools sportprogramma voor kinderen met weinig zelfvertrouwen. De kinderen worden opgehaald en thuisgebracht met taxibusjes, wat veel geld kost. Feyenoord Basketbal spaart voor een eigen busje en wij hielpen mee.

Beide projecten kunnen een bijdrage van meer dan 2.000 EUR tegemoet zien. Dit sponsorbedrag is bijeengebracht door sponsoren, die door de zeer actieve zijn benaderd, gelden die zijn ingebracht door een extra bijdrage van de bezoekers aan de Discon en door de opbrengst van de wijnactie. Hartelijk dank daarvoor!

https://rotary-discon1600.nl/wp-content/uploads/2019/02/vogelklas-300x150.pnghttps://rotary-discon1600.nl/wp-content/uploads/2019/02/logo-pfs-ned-200-px-1.png

 

DE EEN KOMT EN DE ANDER GAAT: ONZE NIEUWE GOUVERNEUR VAN D1600 IS JOSJE BOOTSMA!

 

……en de nieuwe Gouverneur is er per 1 juli officieel, maar op 25 juni jl was ze er al informeel in Theater Walhalla op Katendrecht, Rotterdam-Zuid, toepasselijker kon het niet. Josje: ik wens je een geweldig jaar toe als nieuwe Gouverneur van ons District 1600. De keten is bij jou in veilige handen, je bent een geweldige Rotary-vriendin en ik zie ernaar uit verder met je samen te werken.

Ik dank alle fellows van ons district voor hun grote gastvrijheid me te ontvangen en hun verhalen met me te willen delen. Ik ben diep onder de indruk geraakt van de zeer vele geïnspireerde service-projecten waaraan jullie als clubs werken. Rotary is een prachtige vorm om als service-organisatie wereldwijd, maar vooral ook lokaal ,dienstbaarheid aan gemeenschap voorop te stellen..! Verbinden zit in ons DNA, en sluit mooi aan op het nieuwe Wereldmotto dat Rotary heeft gekozen…Rotary Connects The World.. als wereldwijde humanitaire service organisatie willen en kunnen we het verschil maken. We zijn wat onze waarden zijn - Service Above Self - maar we worden pas echt zichtbaar in onze projecten. Rotary District 1600 leeft en beweegt… Uitdaging is nu het ledental te versterken met belangstellenden uit de nieuwe generaties…. en ook om onze clubbijdragen aan het Annual Fund te verhogen, want dat daalt al jaren. Beide ambities kruisen elkaar in projecten, want daarin tekent zich onze maatschappelijke relevantie zich af… let’s do it!

District 1600 doet mee aan de Nationale Bomenfeestdag 2020 met boomplantactie Cool the Planet…! De pilot start met Haagse clubs!

 

Als onze laatste Districts-actie heb ik gekozen voor deelname aan het nationale Bomenplant-project Boomfeestdag 2020 met schoolkinderen uit ons hele district. Maar we starten in Den Haag waar bijna alle clubs (op 3 na) graag meedoen aan het project Cool the Planet..! Samen met AG John Woudstra in Den Haag hebben we de handschoen opgenomen om een bijdrage te leveren aan CO2-reductie, het koelen van de planeet en vergroenen van het landschap.

Dat gebeurt komend jaar met een deelname van onze Regio aan het verstrekken van informatiepakketten aan basisscholen (groepen 6-7) die daarmee deel nemen aan de Nationale Boomfeestdag 2020 (op woensdag 18 maart om precies te zijn).

Hoe kan jouw club meedoen?

Meer dan 15 basisscholen in Den Haag hebben zich aangemeld en ingetekend voor 20 “Boomfeest natuurlespakketten” in het kader van Cool the Planet.

In dat pakket zit onder andere een schoolboom, te planten op Boomfeestdag
en nog eens 5 bosbomen die later dat jaar in november op een nog aan te

wijzen terrein geplant gaan worden. De club betaalt 225,- per pakket.


Tot nu toe kom ik dus na inventarisatie op 2 pakketten per Club,
als we tenminste allemaal meedoen.

Op Boomfeestdag zelf zou het natuurlijk leuk zijn een of meerdere leden
per club af te vaardigen om de schoolboom mee te helpen planten en
aldus een persmoment te creëren en een koppeling van
Rotary met basisscholen. En zo dus weer een mooie ingang voor meer

acties in het basisonderwijs te hebben!

Zie hieronder de uitgebreidere info.

Het zou ons district er veel aan gelegen zijn dat elke Haagse club dus minimaal 2 pakketten aanbiedt aan een basisschool, zodat we door heel
groot-Den Haag bekend raken om onze acties en dat we alle pakketten
kunnen uitdelen. Dit format kunnen we dan uitrollen naar de andere regio’s!

Het pakket bevat: 

Schoolboom (hoogstam sierappel of sierkers)

5 ‘BosBomen’ (bos-/plantsoen)

Boomfeestdag-Rotary verzendpakket met daarin.

Bomen-herkennen boek

Bomen-herkennen vouwposter

Handleiding ‘hoe verzorg ik mijn Schoolboom’?

30 stuks Boomfeestdag BomenPaspoort

QR-herinneringsplaatje met daarop het logo van de Rotary en Boomfeestdag
inclusief korte handleiding hoe je deze QR-code ‘activeert’

De totale kosten per pakket zijn € 225,- incl. BTW

Het is een verzendpakket.
Hier komt al het lesmateriaal in en deze kan ook in de klas als opslagdoos worden gebruikt.

Er wordt een speciale handleiding voor het verzorgen van de Schoolboom geschreven.

De 30 stuks Boomfeestdag BomenPaspoort zijn toegevoegd als extra lesmateriaal.

Er wordt een QR-code-herinneringsplaatje toegevoegd die op locatie bij
de Schoolboom kan worden geplaatst.
Als de QR-code bij Stichting Nationale Boomfeestdag wordt ‘geactiveerd’
(aan de hand van een korte handleiding), is de Rotary-Schoolboom
zichtbaar op een overzichtskaart via de website van de Boomfeestdag.

Het tijdspad voor het vervolg van de pilot van 2019-2020:

Het streven is om begin september het Boomfeestdag-Rotary pakket in de Boomfeestdag-webshop beschikbaar te stellen.
De scholen kunnen deze dan afnemen en het lesmateriaal gedurende het
schooljaar gebruiken.

De Schoolboom wordt, in afstemming met de desbetreffende Rotaryclub
en/of school, door Ebben Boomkwekerij rondom de Nationale Boomfeestdag geleverd.
Deze Schoolboom wordt dan door de kinderen op woensdag 18 maart 2020 geplant.

Een Rotaryclub neemt een Boomfeestdag-Rotarypakket af en schenkt deze vervolgens aan een school/ klas. De Schoolboom wordt dan dus in overleg met de Rotaryclub of school door Ebben Boomkwekerij geleverd. Boomfeestdag levert aan de hand van de factuurgegevens de contactgegevens voor Boomkwekerij Ebben om contact te leggen
met de Rotaryclub of school.  

De BosBomen worden in het najaar door de kinderen in een RotaryBos geplant.
De locatie van het RotaryBos wordt in afstemming met een district en/ of Rotaryclub bepaald. Dit kan zijn op het terrein van Staatsbosbeheer, de moederorganisatie van Stichting Nationale Boomfeestdag, maar ook op terrein van de Landschappen, Natuurmonumenten, andere terrein beherende organisaties of eventueel particuliere landgoederen.
Suggesties vanuit een district en of Rotary club zijn altijd welkom.
De Bosbomen worden in eerste instantie door Staatsbosbeheer geleverd, maar vorig jaar was dit bijvoorbeeld door een boomkwekerij die Rotarian is. Hier zijn meerdere wegen mogelijk.

Bij Staatsbosbeheer heb ik voor de provincie Zuid-Holland de vraag voor een locatie voor een nieuw RotaryBos uitstaan. Als een Rotarian een locatie op het oog heeft van circa 0,5-1 ha is dat natuurlijk ook mogelijk. We zijn in dat opzicht niet perse gebonden aan Staatsbosbeheer, want de locatie is het uitgangspunt natuurlijk.

Voor nog meer natuurbeleving heeft John Woudstra een tweede goede doel gekoppeld aan deze actieperiode, namelijk Vogelopvang De Wulp.

Hiertoe komt bij elk Boomfeestpakket een setje van 2 “Boomfeestvarkens”, die de

leerlingen zelf kunnen schilderen EN waarin ze geacht worden “centjes” te sparen voor de Vogelopvang. Als tegenprestatie krijgen de kinderen indien gewenst een vogelherkenningscursus en/of een bezoekje aan de Vogelopvang.

Op de bosboomplantdag wordt de winnaar van de schilderwedstrijd bekend gemaakt alsook het bedrag dat opgehaald is door alle scholen!

Wat de Haagse Vogelbescherming ook wil aanbieden is een camera in en om de school of schoolboom om te zien wat voor natuur er allemaal in zo’n boom kan verzamelen (van insecten tot -broedende- vogels. Dat cameraatje kan in een doos het asiel ter beschikking gestelde vogelhuisje geplaatst worden.

Dat cameraatje geeft de beelden dan weer door naar het white board in de klas, zodat op deze manier extra aanschouwelijke “natuurles” gegeven kan worden.

Deze maandbrief is gestuurd aan alle Rotarians in District 1600 RI

met een e-mailadres, zoals opgenomen in LeAd2

Klik hier voor samenstelling districtsstaf

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Hier staat de online versie.