© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Nieuwsbrief Juli 2021

Rotary International – Logos Download

Nieuwsbrief 1, 2021-2022

Dit is mijn eerste nieuwsbrief van het Rotaryjaar 2021-2022. Hij draagt de titel ‘nieuwsbrief’ en niet ‘maandbrief’, deze laatste benaming suggereert dat er elke maand een brief komt, maar dat zal niet helemaal gaan kloppen. De titel Nieuwsbrief geeft wél aan dat de brief vooral gevuld zal zijn met nieuws. Zo tref je een aantal vaste rubrieken aan, o.a. Nieuws uit het District en Nieuws uit de clubs. Het is de bedoeling dat deze nieuwsbrief voor én door de leden van het district wordt gevuld. Schroom dus niet om mij of André Brockhus berichten of artikeltjes te sturen. We kunnen niet garanderen dat álles geplaatst wordt, maar alles wat van nieuwswaarde is of ter inspiratie kan gelden voor de alle leden van het district is welkom.

Naast dit medium bestaat er ook zoiets als de districtswebsite, waar je ook actuele zaken kunt vinden. Facebook wordt inmiddels flink gebruikt door veel clubs, ook Twitter en Instagram komen steeds meer in beeld, naast LinkedIn. Goede ontwikkeling.

Deze nieuwsbrief kent dus zoals gezegd een aantal vaste rubrieken, en een deel van de inhoud bestaat uit nieuws of informatie uit Rotary Nederland en Rotary International. Dit onderdeel is ook terug te vinden in de nieuwsbrieven van de andere zes gouverneurs, René Spijker , Contentmanager , werkzaam op het RAN kantoor is degene die de zeven gouverneurs daarbij ondersteunt. Zij hoeven dus niet individueel op jacht te gaan naar nieuws, dat verzorgt René. Heel plezierig!

Ook zal er in deze nieuwsbrief geregeld een kort stukje komen van de hand van een Assistent-gouverneur, of zoals John Woudstra in zijn stukje in deze nieuwsbrief voorstelt: de regiogouverneur.

De komende weken is het vakantie, de scholen zijn dicht, veel mensen zullen met vakantie gaan, al dan niet in het buitenland. In de Agenda (zie verderop) kun je zien wat er in juli- augustus te gebeuren staat op Rotary – en districtsgebied.

cd7000fe-5ee2-48fb-9d01-0d8afa43548d a924bba2-f6c9-49d5-829a-089765fc3f8e

Even een korte terugblik:

Op 1 juli vond de gouverneurswissel plaats van ons eigen district 1600 . Rotaryclub Schiedam, mijn thuishaven had een feestelijke avond georganiseerd , met twee hoogtepunten: de overdracht van het gouverneurschap van gouverneur Paul van Grevenstein naar mij en de voorzitterswissel binnen Rotaryclub Schiedam: Piet van de Water was de nieuwe voorzitter, in een duo voorzitterschap met Jolien van der Marel die het afgelopen clubjaar al voorzitter was samen met Yde Dragstra . Piet, Jolien, veel succes!

Paul van Grevenstein reikte een PHF onderscheiding uit (met saffier) aan Ingeborg van Kerkhof die haar sporen verdiende als District Rotary Foundation Chair. Zij draagt het DRFC schap over aan Henk Jaap Kloosterman, maar Ingeborg blijft nog wel actief m.b.t. de Grants. Ze is dus

(gelukkig) nog niet uit beeld verdwenen. Ingeborg, heel hartelijk dank voor jouw inspanningen voor TRF, Henk Jaap: veel succes als opvolger!


cid:61C2FC8B-0628-4A27-B18E-E64482561CD4

Ikzelf mocht mijn voorganger Paul van Grevenstein ook een PHF onderscheiding uitreiken; omdat het zijn eerste was, ontving hij ook de oorkonde die bij deze onderscheiding hoort. Paul, bedankt voor alle werk dat jij in moeilijke coronatijden hebt verzet voor het district!

landelijke gouverneursoverdracht

Op 2 en 3 juli was er de landelijke gouverneursoverdracht, in de mooie stad Zutphen.

Hieronder de foto van de generatie 2021-2022 gouverneurs.

De heren: Harald Been D1580, Steven Helfrich D 1590; Coen Hoencamp D1570.

Dames: Leny Goijer D 1550, Willie Palm D1600;

Marja van Rheenen D 1560; Henriët Dees D1610

cid:EC748B40-F108-48C9-9502-149960AD57B9

En dan natuurlijk het jaarthema: Serve to change lives. Het klink sommigen wellicht wat aanmatigend in de oren: change lives…. Toch zou ik onze impact als Rotary , als Rotarians, als Rotaryclubs niet onderschatten, immers er zijn bij Rotary.org , de website van Rotary.nl, Facebook en de clubberichten legio voorbeelden te vinden waaruit kan worden opgemaakt dat Rotarians er absoluut toe doen, impact hebben, levens van mensen kunnen veranderen, bijdragen aan groter welbevinden, of simpelweg aan wat meer plezier in het bestaan. Dichtbij en kleinschalig is daarbij niet minder waard dan veraf, grootschalig.

Nieuws uit het district

RC Wassenaar – Wetering is opgesplitst in Wassenaar-Wetering en Pulchri-Wassenaarse slag. Deze laatste is een satellietclub geworden van RC Den Haag Pulchri

AG Jan Stallinga mailde 30 juni jl. aan de gouverneur dit erover: “De afsplitsing is nu ook juridisch een feit. Na een positieve en royaal bezochte ‘afscheidsbijeenkomst’ (tevens bestuursdecharge) afgelopen maandag met o.a. oud Gouverneur D1600 Frits Kalff. De ‘afsplitsers’ blijven voor Rotary behouden.”

Wassenaar – Wetering (RCWW) heeft nu een duovoorzitterschap: Jan Stallinga en Elmer Meurs zullen RCWW gaan leiden. De voorzitter van Rotary satellietclub Den Haag Pulchri Wassenaarse Slag is Emily Menken. Veel succes voorzitters!

RC Nieuwe Dag

heeft het afgelopen jaar het ledental weten te verdubbelen. Dat is uiteraard niet door toeval zo gebeurd, in tegendeel: er is hard voor gewerkt en het is dan ook iets om trots op te zijn. In deze link tref je meer informatie aan over de gevolgde aanpak.

Rotary Festival – A Chance to Change

Afbeelding met podium, menigte

Automatisch gegenereerde beschrijving

Op 15 mei 2022 zal het eerste Rotary Festival plaatsvinden. Het Festival wil op een eigentijdse manier laten zien wat Rotary betekent. Bijvoorbeeld aan vrienden, familie, kennissen, collega’s, potentials, relaties, gemeentebestuurders, sponsoren tonen dat Rotary als vrijwilligersorganisatie vaak een effectieve motor is achter vele goede doelen met positieve invloed wereldwijd, maar ook ‘om de hoek’.

Het Rotary Festival, gehouden op een centrale plek in Nederland, omvat een inspiratiemarkt waar alle individuele Rotaryclubs ruimte krijgen om in een kraampje te laten zien wat ze doen, voor wie en soms ook met wie.

Bovendien komen er lezingen en conferenties rond thema’s als:

• The Rotary Foundation • End Polio Now
• Bescherming van ons leefmilieu • 7 Areas of Focus
• Youth Service • Vocational Service
RYLARLI

Evenement van hoog niveau

Op het Rotary Festival komen gasten van hoog niveau. Het programma is volop in ontwikkeling, maar denk aan sprekers, zoals: Bill Gates, Mark Rutte, Diederik Gommers, Anne Schoenmakers (Greenpeace) en André Kuipers. Met scherpe discussieleiders uit de Nederlandse journalistieke top. Zoals Eva Jinek, Jeroen Pauw, Humberto Tan en Charles Groenhuijsen. Daaromheen komt entertainment voor een breed publiek, met bijvoorbeeld Ruth Jacott, Xander de Buisonjé, New Cool Collective, Anita Meijer, Wibi Soerjadi en/of Racoon. Maar er zijn ook gezellige jazzbandjes, et cetera. Jazeker, de lat ligt hoog.

Afbeelding met persoon

Automatisch gegenereerde beschrijvingAndré Kuipers

Onze astronaut komt als ambassadeur van het wereldwijde educatieprogramma SpaceBuzz. In deze levensechte raket word je virtueel gelanceerd om zelf vanuit de ruimte de pracht en kwetsbaarheid van onze planeet te ervaren.

Wat valt er nog meer te beleven?

• Stands van clubs en goede doelen • Foodtrucks, eethuisjes en terras
• Conferenties en rondetafelgesprekken • Open Space Meetings
En allerlei activiteiten voor de kleintjes

Beleef het mee!

Het evenement biedt ook grote meerwaarde aan de clubs en hun goede doelen. We kunnen zowel tijdens de officiële meetings als in de wandelgangen én op de festivalvloer ontzettend veel van elkaar leren. Ook zullen er pitches worden gehouden om jouw goede doel onder de aandacht te brengen. Zo kun je wellicht een bijdrage uit de opbrengst van de dag verwerven.

De clubs zijn aan zet

Elke deelnemende club levert een bijdrage van 500 euro. Daarvoor krijgt de club 10 entreekaarten en een gratis kraampje. Dit aanbod geldt tot 30 augustus 2021. Je kunt ook al invullen op de site of je meer kaarten wilt.

Meer informatie? Bezoek www.rotaryfestival.nl

Bericht van de AG’s

In deze rubriek vind je van elke AG dit Rotaryjaar een bijdrage. AG John Woudstra bijt spits af.

AG, assistent-Gouverneur. 

Een mooie titel, maar ik heb er al snel Regio-Gouverneur van gemaakt. Dat staat wat formeler, autonomer, en een District bestaat tenslotte uit een aantal Regio's. En in die Regio's zitten meer of minder clubs. Bij de mijne, Regio I, in Den Haag, zitten er wel twaalf!

Dat kan periodiek meer of minder drukte met zich meebrengen, want als AG, of RG hoe je het wil noemen, ben je ten eerste de trait d'union tussen de echte (Districts) Gouverneur en de clubs in jouw Regio. 

Maar ook kan je zelf initiatieven ontplooien. Dat doe ik -ondertussen bijna aan het eind van mijn tweede 3-jaarsperiode- meestal aan het begin van het nieuwe bestuursjaar. 

Kennismaken met de nieuwe Club-Voorzitters, aangeven dat ze altijd bij mij mogen aankloppen met vragen en ze enthousiasmeren voor de diverse (TRF- en RLI-) cursussen, om je kennis over Rotary te vergroten.

De AG/RG neemt de laatste jaren steeds meer taken van de Districtsgouverneur (DG) over. Zoals bijvoorbeeld het organiseren van de RBC's. 

Op de RBC (regionaal bestuurs contact) komen de Voorzitters in de Regio persoonlijk -onder leiding van de DG- met elkaar in contact, om ideeën uit te wisselen en vragen te stellen en een band voor een bestuursjaar te smeden. Die band is belangrijk, want we komen er zelf steeds meer achter, dat de clubs samen de meeste impact kunnen maken. Want: samen staan we het sterkst. 

Ik kijk weer uit naar alweer een vruchtbaar Bestuursjaar!

Met Rotary Groet,

phf John Woudstra, RG, regio I.

Diversity, Equity, Inclusion

Zoals in meerdere districten komt er ook in ons district een DEI commissie. Er zijn inmiddels vijf leden tot de commissie in oprichting toegetreden, zodra de commissie compleet is, volgt er een uitgebreider bericht.

Maandthema RI

De maand augustus staat in het teken van : Membership and New Club Development.

Inmiddels komen er steeds meer aanmeldingen binnen via de website van Rotary International, mensen die zich aanmelden voor een lidmaatschap van een club. Ook in ons district. RI meldt de aanmelding aan de Assistent – gouverneur. De AG ‘s (of regiogouverneurs zoals John graag ziet) zoeken een passende club en benaderen deze club dan.
Of het tot een daadwerkelijk lidmaatschap komt hangt af van een aantal factoren, daarover later meer als de DLC in deze nieuwsbrief aan de orde komt.


En nu: een heel fijne zomervakantie !

Beste changemakers,

Bericht van onze Rotary International President.

Afbeelding met persoon, muur, person, binnen

Automatisch gegenereerde beschrijving

Ik wens ieder van jullie en je gezin een geweldig Rotary-nieuwjaar! Laten we er samen het beste jaar van ons leven van maken, een jaar om méér te groeien en méér te ondernemen. Laten we ons dit jaar bewijzen als changemakers, te beginnen bij ons ledenbestand.

Dat is waarom het Each One, Bring One-initiatief zo belangrijk is. Dit jaar dring ik er bij je op aan om uit te kijken naar nieuwe manieren waarop Rotary zijn bereik in jouw gemeenschap en dus de wereld kan uitbreiden. Als elk lid één persoon introduceert bij Rotary, kan ons ledenaantal vlot stijgen tot 1,3 miljoen tegen juli 2022. Laten we er dus samen tegenaan gaan!

Stel je de verandering voor die wij, als Rotarians, zouden kunnen bewerkstelligen als we met zoveel meer zouden zijn! Meer mensen om voor anderen te zorgen, meer mensen om door dienstbaarheid levens te veranderen. Denk aan de impact die we kunnen hebben door meer te groeien, en meer te doen. Een groter ledental zal ons in staat stellen om grotere en gedurfdere projecten op te zetten. En ieder van ons kan ook op zijn eigen persoonlijke manier blijven dienen, door in te spelen op de noden in onze gemeenschappen.

Het mooie van Rotary is dat dienstbaarheid verschillende dingen betekent voor verschillende mensen over de hele wereld. Eén element dat we echter in al onze service-initiatieven kunnen opnemen, is de empowerment van meisjes. Helaas worden meisjes en jonge vrouwen, zelfs vandaag de dag, overal ter wereld met onevenredig grote uitdagingen geconfronteerd. Wij moeten voortrekkers zijn in het streven naar gendergelijkheid. Bij elk Rotaryproject dat we lanceren dienen we aandacht te besteden aan de positie van meisjes en jonge vrouwen, zodat ze meer toegang krijgen tot onderwijs, betere gezondheidszorg, meer werkgelegenheid en een gelijke behandeling in alle facetten van het leven. Meisjes zijn toekomstige leiders, dus moeten we ervoor zorgen dat we hen helpen hun toekomst vorm te geven.

The biggest gift we are given
Is the power to touch a life,

To change, to make a difference
In the circle of life.

If we can reach out
With our hand, heart, and soul,

The magic will start to happen
As the wheel begins to roll.

Let’s turn the wheel together
So all humanity thrives,

We have the power and the magic
To Serve to Change Lives.

Dit zijn uitdagende tijden, en ik complimenteer ieder van u met uw inspanningen om Covid-19 aan te pakken. Geen uitdaging is te groot voor Rotarians. Hoe groter de uitdaging, hoe gemotiveerder de Rotarian. Denk aan wat we bereikt hebben in onze strijd tegen polio – toch een kolossale uitdaging... Denk aan de miljoenen mensen die we bijstaan door de toegang tot drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne te verbeteren. Kijk naar wat we elk jaar doen om de vrede te bevorderen op plaatsen waar dat ondenkbaar lijkt. Onze programma’s voor basisonderwijs en alfabetisering helpen hele naties om zich op te richten.

Laten we dit jaar de uitdaging aangaan om méér van zulke projecten en programma’s uit te rollen met een nationale impact, in het teken van ons jaarthema Serve to Change Lives.


President, Rotary International

68e EEMA Youth Exchange Annual Conference

Rotary Youth Exchange is een van Rotary's meest gerespecteerde en waardevolle programma's. Het werd geïnitieerd door de Rotary Club van Kopenhagen (Denemarken), waar een eerste uitwisseling plaatsvond in 1927. Sindsdien worden er jaarlijks ongeveer 9.000 uitwisselingen georganiseerd. Deze uitwisselingen bieden studenten uit zo’n 80 landen over de hele wereld de kans van hun leven! Tijdens de uitwisseling ontwikkelen ze internationale vriendschappen, leren ze vanuit de praktijk over verschillende culturen en de behoefte aan tolerantie ten aanzien van elkaars verschillen. 

Om de uitwisselingen vanuit de Rotaryorganisatie in goede banen te kunnen leiden worden er, per werelddeel, een aantal jaarlijkse congressen georganiseerd. In Europa is dit het EEMA congres. EEMA staat voor Eastern European Mediterranean and African Countries, zo genoemd omdat het congres in een van die landen plaatsvindt. De jaarlijkse conferentie is bedoeld om Youth Exchange Officers uit de hele wereld persoonlijk kennis met elkaar te laten maken en om kennis met elkaar te delen om de programma’s steeds verder te kunnen professionaliseren. In 2021 wordt het congres voor de 68e keer gehouden, waarmee het een van de langst lopende activiteiten van Rotary van na de WOII is. 
In 2021 organiseert District 1550, Zuidoost-Nederland, het jaarlijkse EEMA congres. Dit jaar zal dat digitaal zijn vanuit een studio in Heerlen. 

De conferentie brengt Rotarians van over de hele wereld samen om kansen te creëren voor uitwisselingsstudenten en om operationele kennis uit te wisselen. Aangezien het congres digitaal plaatsvindt is het ook toegankelijk voor belangstellende leden, voorzitters, inkomend voorzitters en jeugdcommissarissen.

Schrijf je in via de website www.eema2020-2021.com.

ROTARY FOUNDATION SEMINAR

Het jaarlijkse Rotary Foundation Seminar voor Nederland en Vlaanderen staat dit jaar geheel in het teken van de het 7e focusgebied: Het Leefmilieu Beschermen.

Diverse sprekers geven een breder inzicht over klimaat, milieu en duurzaamheid en hoe de Rotary Foundation duurzaam bijdraagt aan de realisatie van dit thema.

Het seminar wordt gehouden op zaterdag 4 september in het Technopolis Institute, Mechelen, België. Neem gerust uw familie mee, er is een aantrekkelijk familieprogramma!

Inschrijving kan via http://trfseminar-mechelen.nl

De kosten voor het seminar zijn voor Rotarians €50 per persoon en voor Rotaracters €15 per persoon. De kosten van het familieprogramma zijn niet inbegrepen en afhankelijk van het keuze programma.

Voor meer informatie: Harriette Verwey, Regional Rotary Foundation Coordinator: h.f.verwey@gmail.com

Agenda

Bijzondere data

TRF Seminar Mechelen

4 september 2021

EEMA (digitaal)

10 en 11 september 2021

Rotary GETS en Institute

14 tm 19 september 2021, Praag

Landelijke AG training Woudschoten

2 oktober 2021

District Grants en pitches Delta Hotel Vlaardingen

4 november 2021

 

 

 

 

 

 

Deze maandbrief is gestuurd aan alle Rotarians in District 1600 RI

met een e-mailadres, zoals opgenomen in LeAd2

Klik hier voor samenstelling Districtsstaf

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Hier staat de online versie.

E-mail: dg2021-2022@rotary-d1600.nl

Telefoon 06 - 51399704