MAANDBRIEF NOVEMBER 2019

Rotary International – Logos Download

 

WELKOM AAN RC ROTTERDAM-FEIJENOORD: DIVERS EN FLEXIBEL

Het is gelukt. Deze nieuwe loot aan de stam in district 1600 maakt nu officieel deel uit van onze Rotary familie. Met 22 leden en een diverse samenstelling (meerdere culturele achtergronden) is de club enthousiast begonnen met haar missie; door verbinding op maatschappelijke vlak het verschil maken in de Rotterdamse stadsdelen Feijenoord en IJsselmonde. In de oprichtingsfase is al kennisgemaakt met andere Rc's waarbij is gesproken over toekomstige samenwerking. De jonge club -de leeftijden variëren tussen 24 en 64 jaar (gemiddeld 44 jaar) heeft veel ambitie en komt tweewekelijks bijeen op woensdagavond. Er waren al een aantal interessante sprekers op bezoek. Een hartelijke welkom aan de kersverse Rotarians en een bijzonder woord van dank aan de initiatiefnemers van de sponsorclub RC Rotterdam-Kralingen.


TRF DISTRICT GRANT EVENT 2019-2020Alweer voor de vierde keer vond het evenement plaats waarbij het totaal jaarlijks beschikbaar budget voor de District Grants werd verdeeld. Elf Rotaryclubs uit District 1600 werden uitgenodigd om de mooie Service-projecten, die zij met hun club ondersteunen, voor het voetlicht te brengen. In een enthousiaste pitch lichtten de deelnemende clubs de projecten toe, waarna er nog een aantal kritische vragen werden gesteld. Voor de ruim 100 aanwezige Rotarians een mooie line-up van heel diverse doelen die leven binnen ons district.

De “winnaar” van de avond was RC Voorburg-Vliet die de Grant ontving voor een prachtig educatief natuurproject rondom Buitenplaats Molenwei in Voorburg. Maar ook RC Sassenheim met het project voor de inrichting van een belevingstuin bij een zorginstelling voor jong dementeren, en RC Voorhout die aandacht vroeg voor het belang van minimaal een goede (rijst-)maaltijd per dag voor schoolgaande kinderen in Nepal, gooiden hoge ogen en gingen met een mooie Grant naar huis.

De Rotary Foundation stelde in totaal een bedrag van € 12.000 voor de District Grants beschikbaar.

Het was een geanimeerde avond in een informele sfeer, en een goede gelegenheid om veel andere Rotaryleden te ontmoeten.

Kortom, een zeer geslaagd event, met veel mooie projecten, de moeite waard om volgend jaar aan deel te nemen. Bovendien alle reden voor alle clubs in het district om ‘ons eigen’ Foundation/ Fonds te steunen en de jaarlijkse financiële afdracht te doen.

JURIDISCHE ZAKEN

De meeste clubs in ons district zijn een vereniging, een aantal clubs zijn dat nog niet. Ik wil alle clubs die nog geen rechtspersoon zijn, oproepen om dat zo snel mogelijk te regelen. Zonder rechtspersoonlijkheid, geen aansprakelijkheidsverzekering, geen bankrekening en geen inschrijving in de Kamer van Koophandel. Vorig jaar is door Rotary/RAN voor alle clubs in Nederland een collectieve bestuurdersaansprakelijkheid verzekering en WA verzekering afgesloten. Om hiervoor als club in aanmerking te komen is rechtspersoonlijkheid een voorwaarde. Bovendien is het wat betreft de financiën niet wenselijk om de clubgelden op een privérekening te laten staan.

Sinds 1 juli 2019 zijn de nieuwe clubstatuten van Rotary International van kracht. De Nederlandse vertaling, zal binnenkort, samen met het huishoudelijk reglement aan alle clubsecretarissen worden verstuurd en op de distritswebsite worden geplaatst.

Ook voor ons district D 1600 is nu rechtspersoonlijkheid een feit. Een paar weken geleden is de akte bij de notaris gepasseerd. Het district kan nu ook een bankrekening openen en een ANBI status aanvragen.

WIST JE DAT……?


……de verpakking van het Rotary Magazine, dat 6x per jaar verschijnt, van volledig recyclebaar materiaal is gemaakt.

…...er voor de verpakking van het magazine is gekozen voor recyclebare biobased suikerriet folie (ook wel Green PE). Dit gecertificeerde suikerriet folie is gemaakt van natuurlijke grondstoffen, is 100% recyclebaar en behoudt dezelfde sterke eigenschappen als traditionele PE folie.

……er voor het drukwerk is gekozen voor gecertificeerde 100% klimaat neutrale productie. De drukker, Tuijtel, is hiervoor gecertificeerd door natureOffice®

……het Rotary Magazine ook kan worden gelezen via de app: https://apps.apple.com/nl/app/rotary-magazine-nl/id999318111

……er binnenkort een functionaliteit beschikbaar is, waarmee je kunt aanvinken wanneer je het Rotary Magazine digitaal wilt ontvangen.

GOUVERNEUR 2022-2023

De oproep in verband met de werving van de Gouverneur 2022-2023 is recent aan alle clubleden verstuurd. Het zal je zijn opgevallen dat de accenten in deze werving anders zijn dan voorgaande jaren. Het districtsbestuur wil het takenpakket van de Gouverneur in de komende jaren zo aanpassen, dat het gouverneurschap ook voor werkende Rotarians haalbaar en uitdagend is. Ben je een heel Rotaryjaar clubvoorzitter geweest, en ben je enthousiast geworden? Reageer dan vóór 15 december!

VOCATIONAL SEMINAR

Vocational service vormt sinds de oprichting van Rotary de basis van de organisatie en onderscheidt ons ermee van andere serviceclubs. Niet elke Rotarian weet precies wat het inhoudt en wat je ermee kunt. Op zaterdag 1 februari 2020 vindt een landelijk Vocational Service Seminar in Apeldoorn plaats met als thema’s ‘Integriteit als vitale verbinder’ en ‘Hoe toekomstbestendig en verbindend is jouw club en hoe kan Vocational service daarbij helpen?’

In de ochtend worden drie inspirerende presentaties gegeven. Na de lunch volgen interactieve workshops in kleine groepen. Hierbij wordt een actieve bijdrage van de deelnemers gevraagd. Het seminar is niet alleen toegankelijk voor alle Rotarians en Rotaractors, met nadruk wordt ook gevraagd introducés (potentiële nieuwe leden) mee te nemen.

Locatie: Orpheus Apeldoorn

Tijd: 10.30 tot 15.30 uur

Kosten: slechts €20 incl. Lunch

Aanmelden: stevenhelfrich@online.nl


FROUKJE ZANDVLIET-ROTARACT STELT ZICH VOOR

Samen met 5 mannen ben ik eind juni 2019 door leden van Rotaract verkozen als bestuur van het Contactorgaan Rotaract Nederland (CRN). Er zijn in totaal meer dan 40 actieve Rotaract clubs in Nederland met ruim 400 leden.


Al een aantal jaren ben ik lid van Rotaract club Den Haag Scheveningen. Via Rotaract heb ik zoveel mooie ervaringen en nieuwe contacten, zowel lokaal als nationaal en internationaal. Het is een fantastisch gevoel als je een project van A tot Z kunt neerzetten samen met andere organisaties en clubs. Rotaract betekent voor mij inspiratie en impact. Verbinding is dit jaar een belangrijk thema: Rotary/Rotaract connects the world!


Mijn ambitie als districtsvertegenwoordiger is om binnen het district 1600 de connectie tussen Rotaract clubs te verbeteren en de samenwerking met Rotary clubs te stimuleren. Er zijn op dit moment vijf actieve Rotaract clubs binnen het district en ik hoop dat dit aantal de komende jaren verder zal groeien. Daarbij zou ik ook jullie willen aanmoedigen om aan te sluiten, mee te denken en te doen!


De komende maanden hoop ik je te mogen ontmoeten, wellicht op de districtsborrel die ik samen met de districtsgouverneur wil organiseren. De datum en locatie hiervan zullen nog worden bekend gemaakt!


Mail: froukje@rotaractscheveningen.nl

Club

Voorzitter

Mail-adres

Rotaract Aan de Maas

Fenna van der Wal

rotaractaandemaas@gmail.com

Rotaract Bollenstreek

Emmy Thans

emmythans@gmail.com

Rotaract Den Haag Scheveningen

Ilya Shcharbitski

ilya@rotaractscheveningen.nl

Rotaract Haagse Studenten

Joost Rotteveel Mansveld

joostrotteveelmansveld@gmail.com

Rotaract The Hague International

Fernanda de la Pena Alvarez

rotaractthehagueinternational@gmail.com

AGENDA

Voor de clubbezoeken van gouverneur Josje Bootsma, klik hier.

E-mail: dg2019-2020@rotary-d1600.nl Telefoon 06 - 48551580

Voor data Regionaal BestuursContact (RBC) 2018, klik hier.

Bijzondere data

Landelijk Vocational Seminar

1 februari 2020

FrisDenkAvond :District Leden Commissie

3 februari 2020

Pets/Assembly

13 en 14 maart 2020

Workshop :District Leden Commissie

14 maart 2020     

RLI data voorjaar 2020

7 maart 4 april en 18 april 2020

Discon Rijswijk

13 juni 2020

Special Olympics Games

12 t/m 14 juni 2020

 

 

Deze maandbrief is gestuurd aan alle Rotarians in District 1600 RI

met een e-mailadres, zoals opgenomen in LeAd2

Klik hier voor samenstelling districtsstaf

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Hier staat de online versie.

www.rotary.nl/d1600

dg2019-2020@rotary-d1600.nl