MAANDBRIEF SEPTEMBER 2019

Rotary International – Logos Download

SPECIAL EDITION: END POLIO NOW

GAAT HET LUKKEN? EEN WERELD ZONDER POLIO

‘Fighting disease is like fighting fire. It’s not enough to put out most of it – you have to get it all’ (Bill Gates)

In 1985 kwam polio in 125 landen voor, met jaarlijks 350.000 nieuwe slachtoffers. In 2014, toen de tulpenactie begon, werden in 9 landen 359 nieuwe gevallen gevonden. In 2018 waren er nog slechts twee landen met 33 nieuwe gevallen. Pakistan en Afghanistan zijn de overgebleven landen waar polio moet worden uitgeroeid.
Ja, het gaat dus lukken!
Maar we zullen niet zeggen dat het makkelijk is. Conflicten tussen bevolkingsgroepen verhinderen toegang van vaccinatieteams tot de kinderen die dit nodig hebben. “Fake news” wordt ingezet om vaccinatie tegen te houden. Daarom wordt veel aandacht besteed aan voorlichting en overleg met alle partijen.

GOED NIEUWS UIT NIGERIA

Op 21 augustus 2016 werd in Nigeria voor de laatste keer een geval van polio geconstateerd. Dat is nu 3 jaar geleden en voor de WHO het moment om uitgebreid te onderzoeken of polio inderdaad uit Nigeria is verdwenen. Dat onderzoek wordt zeer zorgvuldig gedaan met als doel in 2020 officieel te kunnen verklaren dat de gehele Regio Afrika vrij is van polio. De WHO beslist niet per land maar per Regio.
Het noordoosten van Nigeria was hier het laatste hardnekkige gebied waar polio voorkwam. Succes werd behaald door grootschalige vaccinatiecampagnes, niet alleen in Nigeria, maar ook in de omringende landen.

In 2016 vonden in Nigeria grote vaccinatiecampagnes plaats


DE SITUATIE IN SEPTEMBER 2019

Dit jaar zijn er tot 3 september 73 nieuwe gevallen (15 in Afghanistan en 58 in Pakistan). Ten opzichte van vorig jaar een toename, maar als je ziet waar we vandaan komen gaat het om geringe aantallen.
Het geografisch gebied van de nieuwe gevallen wordt ook steeds kleiner. In veel provincies van Pakistan komt polio niet meer voor. Afghanistan is momenteel echt lastig. De Taliban geeft geen toegang tot grote delen van het land. Als daar vrede komt (en gelukkig worden gesprekken gevoerd) zal ook daar polio kunnen worden uitgeroeid.

In Afghanistan werden in vijf dagen 10 miljoen kinderen gevaccineerd

STRATEGISCH PLAN EPN 2019-2023

Het Strategisch Plan 2019-2023 heeft tot doel in 2023 te kunnen verklaren dat de wereld vrij van polio is. Hiervoor is een begroting van US$ 4,2 miljard opgesteld. Dit is niet alleen voor vaccinaties in Afghanistan en Pakistan.

De activiteiten omvatten:

·

Vaccinatiecampagnes en kosten vaccin, transport en logistiek, informatiemateriaal en training van gezondheidswerkers

·

Vaccinatieprogramma’s in lokale gemeenschappen, zorgen voor doorlopende steun van de meestal vrouwelijke lokale vaccinatie-medewerkers

·

Communicatie en sociale mobilisatie zodat de campagnes doorgang blijven vinden

·

Opzetten en in stand houden van monitoring systemen, ook van oppervlaktewater en riolering

·

Technische assistentie indien lokale overheden dit nodig hebben

·

Noodhulp bij uitbraken en analyse van de oorzaken

·

Beperkte overhead

De activiteiten vinden ook veel plaats in andere derde wereldlanden, waar de lokale gezondheidszorg zwaar leunt op End Polio Now. Het programma legt de basis voor lokale gezondheidszorg, andere vaccinaties en hygiëne.

DE TULPENACTIE GAAT DOOR

Daarom gaan we door: we zijn er bijna, maar het einddoel, een wereld zonder polio, is nog niet bereikt. Het is van groot belang om door te gaan met vaccineren, zodat de ziekte niet weer de kop opsteekt.

Dit jaar wordt de landelijke End Polio Now tulpenactie voor het zesde jaar gehouden. De vorige jaren heeft deze fondsenwerving ruim EUR 450.000,-- opgebracht. De Bill & Melinda Gates Foundation verdrievoudigde dit bedrag. Voldoende om 1,5 miljoen kinderen te vaccineren.
rotaryTULP-verpakkingrotaryTULP-verpakkingrotaryTULP-verpakkingrotaryTULP-verpakking

Dus: bestel End Polio Now tulpen en draag bij aan een wereld vrij van Polio.


WERELD POLIO DAG 24 OKTOBER 2019

Een mooie gelegenheid om bekendheid te geven aan onze tulpenbollen actie, en te presenteren aan een breed publiek. Maak de actie End Polio Now zichtbaar. De afgelopen jaren werden er bollen gepland in de Keukenhof en bij het Vredespaleis. Kies als club een mooie, opvallende locatie, plein, park, drukke winkelstraat, bij jou in de buurt en informeer de lokale pers.

Publiceer je actie op je clubwebsite en op social media. Voor de verkoop van de tulpen kun je ook je buitenlandse zusterclub inschakelen, en de bollen verkopen bij andere clubs waar je lid van bent. Voor sprekers bij de clubbijeenkomst zijn de bollen een origineel cadeau.

END POLIO PLUIM

De afgelopen jaren hebben heel veel clubs zich actief ingezet voor de verkoop van de tulpenbollen. Diverse clubs verkochten meer dan 100 doosjes.

Maar er is voldoende reden om RC Westvoorne-Voorne-Putten in het zonnetje te zetten en deze club de ‘End Polio Pluim 2019’ toe te kennen. Zij verkochten als kleine club de afgelopen 3 jaar 420 doosjes. Een prachtige prestatie!!!

Naast deze ‘onderscheiding’, blijft ook de toezegging van kracht om aan iedere club, die minstens zoveel doosjes verkoopt als er clubleden zijn, een Paul Harris Fellow beschikbaar te stellen.

TOT SLOT

We zijn voor de acties in de afgelopen jaren veel dank verschuldigd aan Siebe Stellingwerff Beintema, voorzitter van het End Polio Now Tulpenteam, die met niet aflatend enthousiasme dit jaar voor de 6e keer de tulpenactie organiseert.

Waarvoor hulde!

Ga voor nadere informatie naar:

End Polio Now NL en End Polio Now INT en Top Priority


AGENDA

Voor de clubbezoeken van gouverneur Josje Bootsma, klik hier.

E-mail: dg2019-2020@rotary-d1600.nl Telefoon 06 - 48551580

Voor data Regionaal BestuursContact (RBC) 2018, klik hier.

Bijzondere data

 

 

Ryla

25-27 oktober 2019

Wereldpoliodag

24 oktober 2019

FrisDenkDag

11 november 2019

10 jaar RLI

16 november 2019

Pitchavond TRF

21 november 2019

Discon Rijswijk

13 juni 2020

 

 

Deze maandbrief is gestuurd aan alle Rotarians in District 1600 RI

met een e-mailadres, zoals opgenomen in LeAd2

Klik hier voor samenstelling districtsstaf

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Hier staat de online versie.

 

www.rotary.nl/d1600

dg2019-2020@rotary-d1600.nl