MAANDBRIEF AUGUSTUS 2019

Rotary International – Logos Download

 

Die mooie zomer alweer bijna voorbij

Na een aantal hele warme dagen, is voor de meesten de vakantie alweer teneinde.

C:\Users\André\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\zomerforo 2.jpgIk hoop dat je hebt kunnen genieten van een mooie zomerperiode en nieuwe energie hebt opgedaan voor o.a. een mooi nieuwe Rotaryjaar. Ik ben inmiddels gestart met de (gecombineerde) clubbezoeken. Wensen voor het combineren van clubbezoeken kunnen nog worden gehonoreerd. Het zijn inspirerende bijeenkomsten.

Oproep voor host-counselor IHE

De achtste lichting van 16 studenten aan het IHE Delft Institute for Water Education zal in oktober 2019 aankomen en er worden Rotarians gezocht die zich willen inzetten als Rotary host-counselor voor deze studenten. We zoeken Rotarians die bereid zijn om een student met enthousiasme en interesse te ondersteunen. De kosten van het Scholarship-program worden gedragen middels Global Grants die zowel door buitenlandse als diverse Nederlandse Rotary clubs zijn opgebracht. IHE Delft zorgt voor huisvesting van de studenten.

Voor Rotary clubs uit andere districten die wat verder weg van Delft verwijderd zijn maar ook host-counselors willen leveren, worden Rotarians uit de Delft-regio gezocht die namens deze clubs de rol van co-host-counselor op zich willen nemen. De co-host-counselor zal namens de host-counselor de student ondersteunen met alleen die zaken die uit praktisch oogpunt het beste door een Rotarian uit de Delft-regio kan worden opgepakt.

Geïnteresseerden die actief bij de begeleiding van de 2019-2021 IHE Delft studenten betrokken willen raken, kunnen contact opnemen met Carlo Nash carlo.l.nash@gmail.com, die samen met Henk Jaap Kloosterman de toewijzing van de host-counselors en co-host-counselors zal coördineren. We verwachten dit medio-september te doen.

Meer informatie over de partnership van Rotary en IHE Delft is te vinden op:

Klik hier

C:\Users\André\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\75-jaar-vrijheid-RGB.pngRotary en 75 jaar vrijheid

In het komend Rotary jaar 2019-2020, vieren we dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd en dat we sindsdien in vrijheid leven.

Ook Rotary doet mee. Wat betekent 75 jaar vrijheid en vrede? Ik roep graag Rotaryclubs op om samen met anderen, in het bijzonder met de plaatselijke herdenkingscomités iets te organiseren, bij voorkeur vrijheidsmaaltijden. Elke Rotaryclub kan er invulling aan geven op de manier die bij de club past. Vrijheid organiseer je met elkaar.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft de ambitie dat de Vrijheidsmaaltijd een nieuwe, landelijke 5-meitraditie wordt. De Vrijheidsmaaltijd is een gezamenlijke maaltijd en vindt plaats op 5 mei. Tijdens de maaltijd gaan bekenden en onbekenden met elkaar in gesprek over wat vrijheid voor hen betekent. De maaltijden staan voor ontmoeting en verbinding, en sluit heel mooi aan bij het Rotary jaarthema: Rotary connects the world.

Om dit jaarlijks te kunnen realiseren heeft het Nationaal Comité samenwerking gezocht met landelijke partners die meehelpen om deze ambitie waar te kunnen maken. Rotary is één van die partijen die een belangrijke bijdrage kan leveren door het idee van de Vrijheidsmaaltijd verder uit te dragen en te faciliteren.

Ik nodig jullie dan ook van harte uit een Vrijheidsmaaltijd te organiseren.

Voor meer informatie kijk op: Klik hier. Doe mee!

Discon in Rijswijk!

De datum van de volgende Districtsconferentie is bekend: op 13 juni 2020 heet ik je van harte welkom in Rijswijk.

De vier clubs in Rijswijk zijn al een paar maanden druk in de weer om een inspirerend, leerzaam en interessant programma rondom het thema Duurzaamheid samen te stellen. Zet de datum alvast in je agenda!

Nog nooit naar de jaarlijkse Discon geweest? Of je nu net lid ben of juist al jarenlang, het is meer dan een dagje uit: je krijgt de kans Rotarians uit het hele district 1600 (72 clubs met circa 2500 leden) te ontmoeten. Reken op aangename ontmoetingen, inspirerende sprekers en een nieuwe blik op Rijswijk.

De Discon is een feestdag van Rotary maar niet alleen voor Rotarians: als je één of meer introducés wilt uitnodigen, dan zijn zij van harte welkom!

Ledenbeleid

Omdat de maand augustus internationaal ‘Ledenmaand’ is, presenteert Jane Kanhai, voorzitter van de District Leden Commissie, de plannen van de commissie.

Richting geven aan Ledenbeleid? Neem contact op met de DLC

De Districtsledencommissie (DLC) is er om Rotarians in de clubs te ondersteunen bij acties die onder meer leiden tot positieve groei, aantrekkelijker worden en het versterken van banden met o.a. Rotaract, RYLA en Alumni. Voor de commissie is een wezenlijk aspect daarbij dat zij begrijpen dat het voor de toekomst van Rotary belangrijk is dat zij zich als lid actief inzetten (Rotary, People of Action).

Een speerpunt voor de komende periode is dan ook het onder de aandacht brengen van wat Rotary nu al biedt op o.a. Klik hier

Ook ontwikkelt de commissie een training in exitgesprekken om zo waardevolle lessen te trekken uit het verhaal van vertrekkende leden en gaat zij clubs helpen bij het ontwikkelen van besef hoe zij/hun sfeer overkomt bij nieuwe contacten/aspiranten.

De DLC zal

1. 3 keer per jaar een Nieuwsbrief naar alle clubs sturen

2. per bestuursjaar 1 FrisDenkAvond in november, 1 workshop Ledenbeleid in maart en 1 Nieuwe Ledenmiddag in april organiseren.

De eerstkomende FrisDenkAvond is maandagavond 11 november a.s.

Zet die datum vast in je agenda.

Wie zijn wij?

De DLC is een werkgroep van Rotarians met verschillende achtergronden, van verschillende generaties uit verschillende clubs en bestaat op dit moment uit 4 actieve leden. Dit is het minimum, wij streven naar maximaal 6 leden (m/v). Waar nodig en mogelijk maakt de commissie op projectbasis ook gebruik van onder meer de kennis, ervaring en inzet van andere Rotarians.

Heb je belangstelling? Meld je aan via dcledenbeleid@rotary-d1600.nl.

AGENDA

Voor de clubbezoeken van gouverneur Josje Bootsma, klik hier.

E-mail: dg2019-2020@rotary-d1600.nl Telefoon 06 - 48551580

Voor data Regionaal BestuursContact (RBC) 2019-2020, klik hier.

Bijzondere data

Vocational Experience

16 september 2019

Ryla

25-27 oktober 2019

Wereldpoliodag

24 oktober 2019

Discon Rijswijk

13 juni 2020

RLI data

05 oktober 9 november 23 november

FrisDenkAvond DLC

11 november 2019

Deze maandbrief is gestuurd aan alle Rotarians in District 1600 RI

met een e-mailadres, zoals opgenomen in LeAd2

Klik hier voor samenstelling districtsstaf