MAANDBRIEF FEBRUARI 2020

Rotary International – Logos Download

 

Rotary 115 jaar

Op 23 februari jl. stonden we stil bij de oprichting van Rotary in 1905. Sinds die tijd is de wereld op verschillende terreinen enorm veranderd: demografische veranderingen, een enorme groei van de wereldbevolking van ongeveer 1,7 miljard naar ongeveer 7,7 miljard mensen, en grote technologische ontwikkelingen.

Ondanks al deze veranderingen staan de waarden van Rotary nog steeds overeind ‘Service above self’ blijft een universele waarde.

En natuurlijk verandert Rotary mee: er is een nieuw visie document gemaakt. Er is met medewerking van verschillende focusgroepen van Rotarians uit de hele wereld input gegeven voor een nieuw Action Plan voor de komende 5 jaar. Dit Action Plan is van groot belang, omdat het de brug moet slaan, tussen wat we als Rotary nu zijn en wat we willen zijn in de toekomst. Deze ontwikkeling zal gericht zijn op duurzame verandering: een sterke organisatie, zichtbare resultaten, grotere impact, nieuwe leden en nieuwe ideeën voor verandering.

Ik roep bij deze alle clubs op om gezamenlijk te praten over veranderingen, en vernieuwing die bij jouw club past: Maak een plan!

Raadpleeg onderstaande link en maak er gebruik van:

https://my.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/strategic-plan

Discon in Rijswijk, Duurzaam en Sociaal 13 juni

Dit wil je absoluut niet missen! Meld je aan en kom naar Rijswijk. De 4 Rijswijkse clubs hebben een prachtig programma in voorbereiding. Want Rijswijk heeft één van de duurzaamste wijken van Nederland. 

Graag willen we je meenemen naar de toekomst waar jonge mensen een plaats op het hoogste niveau bij bedrijven en organisaties verdienen. Hun invloed kan een duurzamere samenleving dichterbij brengen.

Dat is de overtuiging van de keynote speaker van Discon2020: Thalita Muusse (1991). Laat de generaties samenwerken - van millennial tot babyboomer - zodat we ons samen verzekeren van betere toekomst. 

Het middagprogramma bestaat uit tal van interessante routes door de gemeente;

naast Rijswijk Buiten, één van de duurzaamste wijken van Nederland, bezoeken we prachtige landgoederen en musea, werpen een blik in het havengebied, gaan langs bij bedrijven als TUI en BMW- hoe duurzaam zij zijn zie je direct. Je kunt ontdekken hoe Ypenburg van vliegveld een woonwijk werd. Dus voldoende reden om je aan te melden en je te laten verrassen door wat Rijswijk te bieden heeft.

 

Kom op zaterdag 13 juni naar Rijswijk!

Wist je dat……..

…. er al 66 Rotarians in ons district in 3 cursussen hebben deelgenomen aan de RLI (Rotary Leadership Institute), en daar zonder uitzondering enthousiast over zijn

….. dat de RLI trainingen zeer geschikt zijn voor nieuwe leden, en voor leden van nieuwe clubs

….. er hard wordt gewerkt aan de vernieuwing van de website van Rotary NL: een homepage met een nieuwe ‘look & feel’, die informatie geeft over Rotary aan niet Rotarians

Rotary, Vrede en Rode Kruis

Humanitair oorlogsrecht

75 jaar geleden kwam een einde aan de Tweede Wereldoorlog en Den Haag heeft zich in 100 jaar tijd ontwikkeld tot internationale stad van Recht en Vrede. In Europa zijn we er in belangrijke mate in geslaagd vrede en stabiliteit te bewerkstelligen. Aan onze buitengrenzen en ook elders in de wereld is echter nog veel sprake van gewapende conflicten.

De Nederlandse regering heeft aan het Rode Kruis gevraagd om kennis over het humanitair oorlogsrecht te verspreiden onder de Nederlandse bevolking. Uit recent onderzoek is gebleken dat Nederlanders nauwelijks kennis hebben van dit rechtsdomein. Nederland neemt deel aan internationale missies en er bevinden zich Nederlandse burgers, politietrainers, hulpverleners en journalisten in conflictgebieden. Kennisverspreiding blijft daarom belangrijk.

Rotary Clubs dienen op tal van manieren het maatschappelijke belang. Hoe kan Rotary als service organisatie een bijdrage leveren aan het verspreiden van kennis over humanitair oorlogsrecht? In de eerste plaats door het opnemen, in het club-programma, van een (kosteloze) gastpresentatie die wordt gegeven door getrainde Rode Kruis vrijwilligers. Daarnaast ontwikkelt het Rode Kruis lesmateriaal over het humanitair oorlogsrecht voor jongeren. Rotary Clubs kunnen helpen om de ontwikkeling van dit lesmateriaal financieel mogelijk te maken. Rotarians kunnen zelf ook vrijwilliger-voorlichter worden bij een van de humanitair oorlogsrecht netwerken in Nederland.

Contactpersoon bij het Rode Kruis is de Coördinator Humanitair Oorlogsrecht: Tessa Beeloo via TBeeloo@redcross.nl Zie voor meer algemene informatie: de website

Contactpersoon voor Rotary: Jaap de Zwaan, Rotaryclub ‘s-Gravenhage-Oost via dezwaan@law.eur.nl

RI Convention in Honolulu van 6 tot 10 juni 2020

Afbeeldingsresultaat voor rotary honolulu

Honolulu, Hawaii, USAEen bezoek aan een internationale conventie is een aanrader en een zeer bijzondere Rotary ervaring. Ruim 25.000 Rotarians vanuit de hele wereld ontmoeten elkaar tijdens de vele evenementen die tijdens de conventie worden georganiseerd.

Een overzicht hiervan is te vinden op : https://www.riconvention.org/en/honolulu/program-highlights

Landelijke Assembly Rotaract - open voor alle Rotarians!

Programma:

13.30 aanvang

14.00 introductie

14.30 FREE IC

15.30 kunst & verbinding

16.15 borrel

17 00 traditie: opening Voorjaarssalon & uitreiking van de Jacob Hartog Prijs

Aanmelden voor 1 maart

We vragen aan alle leden een eigen bijdrage in de kosten15 euro p.p. De tickets zijn via Billetto verkrijgbaar.

Meer informatie & verkoop tickets

https://billetto.nl/e/rotaract-assembly-7-maart-in-den-haag-Tickets-413276

Assembly District 1600

Graag nodig ik je uit voor de disticts jaarvergadering op zaterdag 14 maart 2020. De jaarlijkse assembly voor alle Rotarians.

Locatie De Baak, Koningin Astridboulevard 23, 222 BJ Noorwijk (grote zaal)

Aanvang 12:15 en we sluiten om 13.15 uur af met een gezamenlijke lunch.

Het programma eindigt om 14.15 uur

Meld je aan! Onze districtssecretaris Frank Weber weet graag vóór maandag 9 maart a.s. of je erbij bent. Je kunt mailen naar ds@rotary-d1600.nl

Graag opgaaf van je naam en club en of je blijft lunchen of niet.

Ik kijk ernaar uit je zaterdag de 14e in Noordwijk te mogen begroeten!

AGENDA

Voor de clubbezoeken van gouverneur Josje Bootsma, klik hier.

E-mail: dg2019-2020@rotary-d1600.nl Telefoon 06 - 48551580

Voor data Regionaal Bestuurs Contact (RBC) 2018, klik hier.

Bijzondere data

Pets/Assembly

13 en 14 maart 2020

Workshop :District Leden Commissie

14 maart 2020

RLI data voorjaar 2020

7 maart 4 april en 18 april 2020

Vrijheidsmaaltijden

5 mei 2020

Discon Rijswijk

13 juni 2020

Special Olympics Games

12 t/m 14 juni 2020

Rotary Institute Amsterdam

9-11 oktober 2020

 

 

Deze maandbrief is gestuurd aan alle Rotarians in District 1600 RI

met een e-mailadres, zoals opgenomen in LeAd2

Klik hier voor samenstelling districtsstaf

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Hier staat de online versie.

www.rotary.nl/d1600

dg2019-2020@rotary-d1600.nl