© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Rotary Leusden: al 50 jaar actief en betrokken

Rotary Leusden: al 50 jaar actief en betrokken

Verslaggever Daan Bleuel schreef voor de LeusderKrant een artikel over de Rotaryclub Leusden. Met toestemming plaatsen wij het artikel ook op onze website.

LEUSDEN Serviceclub Rotary Leusden viert feest. Op zaterdag 1 oktober staan de ‘Rotarians’ stil bij het feit dat Rotary Leusden 50 jaar geleden werd opgericht. Het Leusdense jubileum valt samen met de viering van 100 jaar Rotary in Nederland. 

,,Oud-wethouder Gijs van Woudenberg en architect Jan den Hartog stonden samen met Tim Hol en Robbert van Esch aan de basis van deze afdeling’’, weet oud-voorzitter Martijn van der Jagt. Hij droeg recentelijk zijn taken over aan Paula Bonekamp. 

ROULEREND VOORZITTERSCHAP ,,Dat roulerende voorzitterschap is één van de kenmerken van Rotary’’, legt Van der Jagt uit. ,,Daar komt de naam (‘rota’ is Latijn voor wiel) ook vandaan. Daarmee is men in 1905 al begonnen en ook andere serviceclubs hanteren dat principe.’’

En dus zal Bonekamp op afzienbare termijn ook weer worden opgevolgd. De naam van de volgende voorzitter is al bekend. De huidige vice-voorzitter Bert Westerveld zal te zijner tijd de voorzittershamer van Bonekamp overnemen. 

CHICAGO Rotary ontstond in 1905 in het Amerikaanse Chicago. Amerika maakte een diepe economische crisis door, waardoor grote delen van de bevolking werkloos waren en rond of onder de armoedegrens leefden. 

Dat was voor een groep ondernemers, onder aanvoering van Paul Harris, aanleiding om Rotary op te richten, onder het motto ‘Je moet het niet alleen voor jezelf doen maar ook voor anderen’. Van der Jagt: ,,De redenering was; wat is de waarde van mijn eigen welvaart als anderen het zoveel minder hebben?’’ 

WERELDWIJD Sinds die tijd groeide Rotary uit tot een wereldwijde organisatie die zich onderscheidt door goede doelen te steunen. ,,Een deel van het lidmaatschap wordt afgedragen ten gunste van grote projecten zoals ‘End polio now!’ (Polio de wereld uit). 

De actie wordt fysiek ondersteund door Rotary-artsen. ,,Maar ook door mensen als Bill Gates (de zakenman achter Microsoft) die elke dollar die Rotary voor het project bij elkaar brengt verdubbelt’’, vertelt Van der Jagt: ,,Dat maakt Rotary tot een sterke internationale organisatie.’’

(Tekst gaat verder onder de foto)

https://pubblestorage.blob.core.windows.net/96897487/content/originals/2018/5/25202d3a-fed0-ce21-b921-6135ef6bb703_thumb728.jpg
Het Dorpsgolftoernooi kon door omstandigheden (corona) al een paar jaar niet doorgaan.  foto: Rotary Leusden

EENHEID DER VOLKEREN En dat draagt bij aan het realiseren van een verheven doelstelling van de club: ,,Eenheid der volkeren’’, aldus Van der Jagt. ,,We willen als leden van de Rotary dus niet alleen de blik naar binnen richten, maar juist ook naar buiten.’’

Maar er zijn meer doelen die Rotarians met het lidmaatschap van hun club nastreven. ,,het gaat bijvoorbeeld om de onderlinge banden die we in onze wekelijkse bijeenkomsten willen verstevigen. Maar we willen er ook zijn voor de lokale gemeenschap waarin we functioneren. Door geld in te zamelen voor goede doelen, of ons steentje bijdragen aan het realiseren daarvan’’, legt Van der Jagt uit. 

CONTACTEN Ook de internationale contacten zijn belangrijk. Van der Jagt: ,,Ik was laatst op vakantie in Albanië en ben daar allerhartelijkst ontvangen door mensen van een plaatselijke Rotary-afdeling aldaar. Met andere woorden; we weten elkaar te vinden, waar dan ook.’’

Rotary Leusden kan inmiddels bogen op een aantal succesvol verlopen projecten. Zo stond de Leusdense Rotaryclub aan de basis van onder meer de jaarlijkse Snuffeldag voor basisscholieren in het bedrijfsleven en de Matchbeurs. 

Daarmee willen we ook naar buiten toe laten zien dat we een actieve club zijn. Ons motto is niet voor niets ‘50 jaar actief en betrokken

BEROEPENMARKT ,,We bedachten ook een beroepenmarkt voor middelbare scholieren, maar die is later door collega’s uit Amersfoort geadopteerd. Gezien het gebrek aan scholen voor middelbaar onderwijs in Leusden, een logische keuze’’, licht Van der Jagt toe.

Een ludieke activiteit als het Dorpsgolftoernooi, waarmee geld werd binnengehaald, kon door corona al drie jaar niet doorgaan. Toch betekent dat niet dat er geen projecten meer ondersteund worden. Sterker, er staat nog iets op stapel. ,,Maar het is nog iets te vroeg om daar nu al iets over te zeggen’’, zegt Paula Bonekamp geheimzinnig. 

HANDEN UIT DE MOUWEN ,,We zamelen niet alleen geld in voor goede doelen’’, vult Bonekamp aan. ,,We steken zelf ook graag de handen uit de mouwen. Zoals binnenkort weer, als we gedurende de maand oktober met een aantal leden mee zullen doen aan de jaarlijkse actie ’Opgeruimd Leusden’. Daarmee willen we ook naar buiten toe laten zien dat we een actieve club zijn. Ons motto is niet voor niets ‘50 jaar actief en betrokken’.’’ 

Niet alleen lokaal, ook internationaal droeg Leusden zijn steentje bij aan goede doelen. Zo steunde de Leusdense afdeling Amersfoorter Marnix Huis in ‘t Veld die in Kenia een weeshuis startte. Inmiddels ontwikkelde het project zich en krijgen 8.000 kinderen op 18 scholen dagelijks een maaltijd aangeboden. 

STEUN AAN ONTWIKKELINGSLANDEN Bonekamp: ,,Daarmee snijdt het mes aan twee kanten. De kinderen krijgen eten en de ouders hebben een reden hun kinderen naar school te sturen.’’ In het verlengde daarvan steunt Leusden ook een project om schoolklassen in ontwikkelingslanden te voorzien van een goedgevulde boekenkast, om het lezen te stimuleren.

(Tekst gaat onder de foto verder)

https://pubblestorage.blob.core.windows.net/96897487/content/originals/2021/10/d3b090b0-4455-4378-8a17-08788256dbe5_thumb728.jpg

Beeld van de jaarlijkse matchbeurs.      Foto: P.J. van Ekeren

,,We streven naar een zo divers mogelijk samengestelde, inclusieve afdeling’’, zegt Bonekamp. ,,Wij willen bij voorkeur zoveel mogelijk verschillende beroepen uit verschillende sectoren. We hebben nu bijvoorbeeld leden die werkzaam zijn in het onderwijs, het bedrijfsleven en het openbaar bestuur’’, licht ze toe. Zelf is Bonekamp docent aan de Hogeschool Utrecht. 

‘BUITEN JE BUBBLE’ ,,Ik was bijzonder verrast dat ik gevraagd werd om lid te worden’’, zegt ze. ,,Toen ben ik me er eerst in gaan verdiepen. Wat is het? Hoe moet het? Maar het voordeel is; je treedt buiten je eigen bubble. En dat is weleens gezond. De contacten binnen de afdeling hebben me in mijn eigen werk vooruit geholpen.’’

Toch is ‘gevraagd worden’ niet meer de enige toegangsweg naar de Rotary-afdeling. ,,Je kunt je ook aanmelden via de Rotary-site als je belangstelling hebt om lid te worden’’, vertelt Van der Jagt. Dan volgt er wel een vorm van ballotage. Van der Jagt: ,,We hanteren een zogeheten ‘hidden no objection’-systeem. Leden die om wat voor reden dan ook ernstig bezwaar hebben tegen het toetreden van een nieuw lid kunnen dat kenbaar maken. Maar daarover wordt intern niet openlijk gecommuniceerd.’’ 

ACTIEF BENADERD ,,Maar het merendeel van de leden is wel actief benaderd’’, vertelt Van der Jagt. Over de vraag of Rotary een elitaire club is, denkt hij lang na. ,,Misschien’’ , zegt hij aarzelend. ,,Het lidmaatschap van de club kost tijd. We komen wekelijks bij elkaar en organiseren activiteiten waaraan je geacht wordt mee te doen. Bovendien eten we wekelijks buiten de deur. Dus dat kost ook geld. Dus in die zin is het misschien elitair.’’

Hij haast zich eraan toe te voegen dat de afdeling Leusden zeker niet als elitair omschreven kan worden. ,,Leusden is een club van gewone, gezellige mensen van allerlei pluimage. En dat is ook typerend voor Rotary; elke afdeling heeft zijn eigen interne structuur en cultuur.’’ 

BEZINNING Van der Jagt vertelt dat Rotary de afgelopen drie jaar -in belangrijke mate door de corona-pandemie- een crisis doormaakte, die noopte tot bezinning op de eigen beginselen. ,,We waren drie jaar lang -noodgedwongen- niet meer actiegericht. En dat leidt tot vragen als ‘wat is onze plek in de samenleving? Waar kunnen we wat aan doen?’’’

Eén van de antwoorden is dat de samenleving -zowel lokaal, landelijk als wereldwijd- voor grote opgaven staat. ,,We moeten ons schrap zetten voor alles wat op ons afkomt’’, zegt Van der Jagt. ,,Daarom is het belangrijk om elkaar te leren kennen en te ondersteunen. En daar kunnen we wat aan doen.’’ 

BLIKSEMACTIE Hij refereert aan de recente actie om in een bliksemactie zo’n 30 Oekraïense vluchtelingen naar Leusden te halen. ,,Dat deden we met andere serviceclubs samen. En dat geeft het gevoel dat je héél concreet je bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken kunt leveren.’’ 

door Daan Bleuel