De rijdende Mullah

5 juni:mullag

Bij het bestrijden van corona wordt veel gebruik gemaakt van infrastructuur die ontwikkeld is om de wereld vrij van polio te krijgen.

Rotary legde de basis voor de strijd tegen polio. Nu komt de ziekte nog voor in Afghanistan en Pakistan.

 

Rotary Jeugduitwisseling, anders dan anders dit jaar

11 april:mmsl2

De coronacrisis en de daaruit voortkomende maatregelen maken dat voor velen het uitwisselingsprogramma dit jaar anders dan anders verloopt. Ook Nederland moest studenten vroegtijdig naar huis laten gaan. Vanuit Rotary International is en blijft er veel aandacht voor de situatie van exchangees en de gastfamilies die hun huis open stelden voor een jaarkind.

 

Statuten & huishoudelijk reglement

25 november:statuten

Nederlandse Rotaryclubs zijn lid van Rotary International (RI) en op grond van het huishoudelijk reglement van RI verplicht de door RI opgestelde Standard Club Constitution (SCC), laatstelijk gewijzigd in 2019, te hanteren.

 

Onze Gouverneurs 2019-2020

1 juli:dgs1920

De zeven nieuwe gouverneurs zijn blij met het internationale thema 2019-2020: Rotary connects the world. Het motto dat het gouverneursberaad heeft gekozen, sluit hier goed bij aan: ‘Sluit je aan, denk mee, doe mee’.

 

People of Action

24 januari:detailspoa

De wereldwijde pr-actie van Rotary International wordt ondersteund met een aantal "foto overlays" en om dit nu te vergemakkelijken is er nu een online app beschikbaar.

Bekijk hier een filmpje met simpele mogelijkheden of ga direct door naar de app en voeg People of Action toe aan uw foto's.

 

Onze boekenkast

6 november:boekenkast

Wij hebben divers foldermateriaal (Nederlands én Engels) voor u verzameld en in een virtuele boekenkast geplaatst.

 

Rotary's Brandcenter

1 september:brandcenter

OP DE SITE VAN ROTARY INTERNATIONAL IS VEEL MATERIAAL BESCHIKBAAR.