© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Aanleveren berichten Rotary Magazine

Berichten (in Word, mail of als persbericht) kunnen worden verzonden naar het redactielid van het betreffende district (zie hiervoor het colofon in elk magazine) of magazine@rotarynederland.nl, onder begeleiding van een passende actiefoto (niet zijnde het overhandigen van een cheque) op hoge resolutie.

Afhankelijk van het onderwerp van de editie, de actualiteit van het bericht en het aanbod aan ingezonden berichten, bepaalt de redactie welke berichten er uiteindelijk geplaatst worden in het magazine. Thema’s, deadlines en verschijningsdata van het magazine zijn hieronder te vinden

De redactie behoudt zich het recht voor berichten in te korten en kan plaatsing niet garanderen, vanwege bovengenoemde redenen. Wel wordt altijd gekeken of het bericht op een andere manier, via social media van Rotary, alsnog gedeeld kan worden.

Thema's en deadlines

Rotary magazine December 2021 - Thema: Fundraising, deadline 22-10-2021

Rotary magazine Februari 2022 - Thema: Vocational Service, deadline 18-1-2022

Rotary magazine April 2022 - Thema: Empowering girls, deadline 4-3-2022

Rotary magazine Juni 2022 - Thema: Vriendschap, deadline 22-4-2022

Rotary magazine Augustus 2022 - Thema: Leden, deadline 1-7-2022

Rotary magazine Oktober 2022 - Thema: Gezondheid, deadline 2-9-2022

Rotary magazine December 2022 - Thema: Onze wereld, deadline 21-10-2022