Geef zicht op een toekomst

• 80% van alle blindheid wereldwijd is te voorkomen of goed te behandelen.
• 90% van de blinden leeft in ontwikkelingslanden.

 

Sinds 2000 trekt Asian Eye Care (AEC) 3 x per jaar met een team professionele vrijwilligers naar Laos, Cambodja,Vietnam en Birma. Per missie voert AEC 250 operaties uit en doneert instrumenten. De operaties worden uitgevoerd door AEC-oogartsen. Ook leiden zij tijdens zo’n missie de lokale artsen en verpleegkundigen op.

Rotaryclub Oosterbeek steunt ieder jaar een goed doel met een grote sponsoractie.

Dit jaar ondersteunen wij graag ASIAN EYE CARE. Dat kunnen wij niet alleen. Uw hulp hebben wij hard nodig: Help en geef een blinde weer zicht op een toekomst:

Geef een operatie of instrumenten en maak iemand gelukkig met een oogoperatie voor € 20 of doneer een bedrag voor operatie-instrumenten: elke bijdrage brengt een missie weer dichterbij. Ook sponsoring is mogelijk, bijvoorbeeld voor grotere instrumenten, Informeer bij sponsoring@zichtopeentoekomst.nl. Wij nemen graag contact met u op.

Op onze website

www.zichtopeentoekomst.nl

kunt u alle mogelijkheden en de eenvoudige en veilige wijze van betalen zien.

Als partner van de Stuwwalloop verzorgt Rotaryclub Oosterbeek op 26 mei 2018 tijdens de 11de editie van dit hardloopfestijn voor het doel “Geef zicht op een toekomst” de feestelijke entourage met heerlijke happen en dranken.

Zie voor meer gegevens over de Stuwwalloop: www.stuwwalloop.nl