© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Communicatie in Coronatijd

Rotaryclub Oosterbeek was door de Coronacrisis gedwongen haar wekelijkse bijeenkomsten in de Bilderberg te onderbreken. Als gevolg daarvan werden de onderlinge contacten vanaf half maart tot half juni 2020 op andere wijze onderhouden. Behalve door middel van e-mails en whatsapp-berichten gebeurde dat door weekberichten in bijzondere vorm. Elke donderdag, de dag van de geannuleerde reguliere bijeenkomsten, verscheen een digitaal weekbericht op het besloten ledengedeelte van de clubwebsite waarin leden de dingen met elkaar konden delen die ze doorgaans op de reguliere bijeenkomsten naar voren brachten.

Er ontstond een wekelijkse variëteit aan berichten van de clubleden aan elkaar. Op deze manier bleek het mogelijk dat de leden op de hoogte bleven van elkaars belevenissen in Coronatijd. De vaak uitvoerige en met foto’s en filmpjes geïllustreerde weekberichten droegen er daardoor aan bij dat de onderlinge communicatie in deze drie maanden voort is blijven gaan.