Nieuwe bestelbus overgedragen aan Voedselbank Neder-Veluwe

Voedselbank Neder-Veluwe heeft op vrijdag 2 februari een tweede bestelbus in gebruik genomen. Dankzij een sponsoractie, ingezet door Rotaryclub Oosterbeek, en mede ondersteund door onder meer het Oranjefonds, is voldoende geld verzameld om de nieuwe bus aan te schaffen. Namens de sponsors heeft Tom Nijhuis de bus aan de Voedselbank overgedragen. Bij de overdracht waren de wethouders belast met armoedebeleid in de gemeenten Renkum, Wageningen en Rhenen aanwezig.

Voor het ophalen van voedingsmiddelen en het uitrijden van voedselpakketten naar de zes uitgiftepunten in de gemeenten Renkum, Wageningen en Rhenen is de behoefte aan transportcapaciteit fors toegenomen. Nu de bestaande Voedselbank-bus aan de grenzen van zijn mogelijkheden was gekomen is de nieuwe bus met laadklep een welkome aanvulling.

De Voedselbank is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers om haar werk ook in de toekomst op dezelfde voet te kunnen voortzetten. Met de ingebruikneming van de nieuwe bus geldt dat zeker voor vrijwilligers die als chauffeur willen werken.