© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Stichting Op Seyst

STICHTING “OP SEYST” TE ZEIST

DOEL:

Het doel van de Stichting is het bijdragen tot het verwezenlijken van service in de Rotary-beweging

De stichting tracht dit doel te bereiken door het verkrijgen en beheren van gelden bestemd voor het verlenen aan natuurlijke personen alsmede organisaties die ten behoeve van de gemeenschap zijn.

De Stichting beoogt niet het maken van winst.

BESTUUR:

Het bestuur wordt gevormd door:

Hr. F.G. Bakker, voorzitter

Mw. V.L.M. Smulders-Lapidaire, secretaris

Hr. A.J.M. Willemsen, penningmeester

De bestuursleden krijgen geen bezoldiging, noch een vergoeding voor kosten

OVERIGE GEGEVENS:

Rsin: 815732284

Adres: Dalweg 25, 3707 BG Zeist