© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

2002: Reünie 30 jaar Vlielandkamp

2002: Reünie 30 jaar Vlielandkamp

Op zaterdag 19 oktober 2002 heeft in de Amstelkerk te Amsterdam een reünie plaatsgevonden voor allen die in de dertig jaar van dit traditionele Rotary-evenement organisatorisch hun steentje hebben bijgedragen. Een honderdtal deelnemers, voornamelijk oud-leiders en -leidsters, nam deel aan deze geanimeerde bijeenkomst.

DG Hans van Leerdam maakte zijn opwachting als exponent van het gastdistrict 1580. Daarmee benadrukte hij het nationale karakter dat het Vlielandkamp tegenwoordig heeft verworven. Eregasten waren de initiatiefnemer van destijds en zijn echtgenote: Sjoerd en Greet Wartena. Het voltallige bestuur van de Stichting Rotary Vlielandkamp was aanwezig: Jan van Ewijk (RC Bussum), Dick Huijsman (RC Bussum), Theo Oudemans (RC Barneveld) en Stan Tempelaars (RC Vianen Vreeswijk). Naast oud-hoofdleiders als Sjoerd Wartena, Nic Mouthaan, Jan van Ewijk en de huidige hoofdleider Dick Huijsman, maakte ook de hoofdleider-in-opleiding Paul Knijff (RC Weesp-Vechtstreek Noord) zijn opwachting.

De aanwezige studenten en oud-studenten van de VU, die een zo belangrijke rol vervullen en hebben gespeeld bij het langjarige succes van het kamp voor kansarme kinderen, kregen drie vaten bier aangeboden. Tijdens het koude buffet en het nuttigen van de aangeboden drank werd geïnteresseerd kennis genomen van de vertoning van een onlangs gereedgekomen voorlichtingsvideo van Peter Herman (RC Bussum). Deze kleur- en klankrijke beelden zijn bij uitstek geschikt voor clubbijeenkomsten met als onderwerp: Vlielandkamp.

Het bestuur van de Stichting Rotary Vlielandkamp blijft veel energie stoppen in het verwerven van fondsen en in het uitdragen van de doelstellingen van dit project. Ooit lokaal begonnen in de Gooi- en Vechtstreek, en later door D1570 overgenomen, is het nu echt een nationale Rotary-aangelegenheid geworden. Meer nog, het wordt niet zonder goede redenen 'de parel in de kroon van de jeugdactiviteiten van Rotary Nederland' genoemd. De septembereditie van De Rotarian besteedde aandacht aan het zesde lustrum. Het omslagartikel was gewijd aan het jubileum ter gelegenheid van 'de maand van de jeugdactiviteiten'. [oktober 2003]