© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

2003: Het 31ste Vlielandkamp

2003: Het 31ste Vlielandkamp

Paul Knijff

Voor de ‘eilanders’is het een vertrouwd gezicht. Rond eind juli zien zij vrolijke groepjes kinderen begeleid door een ‘meester’ en een ‘juf’ zich over het eiland verplaatsten. Elke dag feest, tijdens dit landelijke jeugdproject!

Ze dragen rode en blauwe petjes en T-shirts in dezelfde kleuren met daarop gedrukt: ‘Vlielandkamp’. Soms heft een groepje het Donia-lied aan of klinkt er: “Vliehorst is cool”. Dat heeft te maken met de sportieve rivaliteit tussen de twee vakantiehuizen waar de Stichting Rotary Vlielandkamp het negentigtal 8 tot10-jarigen en de 24 leiders onderbrengt.

Op de dag van vertrek komen Rotaryleden van heinde en verre - ja, ook uit Terneuzen en Maastricht - met de door hun club voorgedragen kinderen naar Harlingen. De clubs dragen de directe kosten van het verblijf. De kinderen hebben met elkaar gemeen dat ze onder omstandigheden verkeren die verhinderen dat ze normaal met vakantie kunnen. Op de kade kijken de kinderen elkaar en de leiding wat onwennig aan. Tien dagen later staan ophalers klaar om de jeugd weer op te halen. Dan zie je een heel ander beeld. Bij het afscheid nemen vloeien er tranen. Dankzij het warme gemeenschapsgevoel dat de kinderen in hun t(e)huisomgeving vaak moeten ontberen.

Vlielandveteranen Past Rotarian Sjoerd Wartena (v/h RC Weesp-Vechtstreek Noord) en echtgenote Greet hebben de basis gelegd voor de opzet onder het motto: “elke dag feest”. Dick Huijsman (RC Bussum), die de laatste jaren de supervisie voert met eega Coby, houdt die traditie in ere. Hij zit vol met anekdotes waar hij op clubbijeenkomsten smakelijk over kan vertellen. Volgend jaar moet hij afhaken omdat hij dan als gouverneur aantreedt voor D1570. Dankzij Dick’s gouverneursportefeuille Jeugdzaken komt het echtpaar Huijsman wel de sportzaterdag op Vlieland bijwonen.

Het vijfde Vlielandkamp van Dick Huijsman

De organisatie van het landelijke Rotaryproject ligt in handen van het kantoor van stichtingsvoorzitter Jan van Ewijk (RC Bussum). Zijn rechterhand, Yvonne Hazelager, speelt daarbij een hoofdrol. Voor de groepsleiding is de trouwe - en belangeloze - medewerking van Amsterdamse VU-studenten onmisbaar. Zonder gulle gevers kan de stichting het ook niet redden: bedrijven met goederen in natura, sponsors, vrijwillige bijdragen van particulieren, clubs die graag een bedrag overmaken (rek. nr.: 43.62.57.548), ook als ze géén kind voordragen.