© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Geef een boek cadeau

Dagboek Anne Frank voor Groep 8 leerlingen

Vrijdag 11 maart overhandigde rotary-lid Jan Paul Matze een dagboek symbolisch aan meester Eric van Nieuwkerk van groep 8 van de Ichtusschool.

Geef een boek cadeau!

Het Achterhuis is een boek dat iedereen zal raken. Het is een boek dat uitnodigt tot gesprekken thuis of in de klas, of dat nu is bij het vak Nederlands, bij geschiedenis of bij maatschappijleer. Laten wij dan ook zorgen dat ieder kind in Nederland Het Achterhuis krijgt. En leest.

Afbeelding met tekst, poseren

Automatisch gegenereerde beschrijving

Over het boek

Anne Frank hield van 12 juni 1942 tot 1 augustus 1944 een dagboek bij. Zij schreef haar brieven alleen voor zichzelf, tot ze in de lente van 1944 op radio Oranje de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in ballingschap, Bolkestein, hoorde spreken. Hij zei dat na de oorlog alle getuigenissen van het lijden van het Nederlandse volk onder de Duitse bezetting verzameld en openbaar moesten worden gemaakt. Als voorbeeld noemde hij onder andere dagboeken. Onder de indruk van deze redevoering besloot Anne Frank na de oorlog een boek te publiceren. Haar dagboek zou daarvoor als basis dienen.

In maart 1945 stierf Anne Frank op vijftienjarige leeftijd in het concentratiekamp Bergen-Belsen. De enige overlevende van de familie, Otto Frank, zorgde ervoor dat het dagboek van zijn dochter toch gepubliceerd werd. In 1947 verscheen Het Achterhuis. Het is sindsdien een van de meest gelezen boeken ter wereld.

‘Eén enkele Anne Frank ontroert ons meer dan de ontelbaren die net zo leden als zij, maar wier beeld in de schaduw is gebleven. Misschien moet dat ook zo zijn: als we het leed van alle mensen moesten en konden meelijden, zouden we niet kunnen leven.’

– Primo Levi

Wereldwijd is Het Achterhuis een van de meest gelezen boeken. Het staat sinds 2009 op de werelderfgoedlijst voor documenten van Unesco, er zijn meer dan 35 miljoen boeken wereldwijd verkocht en is in meer dan 70 talen vertaald. In 2022 is het 75 jaar geleden dat het boek voor het eerst verscheen.

Leesbevordering en leesplezier

Voorlezen en vrij lezen zijn essentieel voor de (taal)ontwikkeling van kinderen. Het effect op woordenschatontwikkeling is onevenaarbaar: met een kwartier vrij lezen per dag leren kinderen gemiddeld 1000 woorden per jaar!

Alle onderzoeken wijzen uit dat kinderen die lezen later een betere kans hebben in de maatschappij. Toch wordt er steeds minder gelezen – thuis en op school. Het Achterhuis is een boek dat iedereen in Nederland gelezen moet hebben. Omdat het een deel van onze geschiedenis belicht door de ogen van een opgroeiend meisje. Omdat het toont waartoe mensen in staan zijn, in de meest positieve en meest negatieve zin van het woord. Omdat het geschreven is op een manier waardoor het je voor altijd bij blijft: recht uit het hart.

Juist daarom is het ook het ideale boek voor alle leerlingen van de bovenbouw van de basisschool en de middelbare school, van VMBO tot Gymnasium. De lezers volgen het ooggetuigenverslag van een leeftijdgenoot in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog en tijdens haar onderduikperiode.

Het Achterhuis is een boek dat iedereen zal raken. Het is ook een boek dat uitnodigt tot gesprekken in de klas, of dat nu is bij het vak Nederlands, bij geschiedenis of bij maatschappijleer.

Groep 8 leerlingen

Rotary Schoonhoven schenkt in 2022 de boeken aan alle groep 8 leerlingen van de deelnemende basisscholen van Schoonhoven.

Cadeausuggesties | Genootschap Onze Taal | Onze Taal