© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Commissie Media

Commissie Media

Ook dit jaar zal de commissie media zich weer volop inzetten om onze club op de spreekwoordelijke kaart te zetten. De afgelopen jaren zijn we, zonder ons zelf publiekelijk schouderklopjes te geven of naast onze schoenen te gaan lopen, er zelfs in een corona-jaar in geslaagd om meer en meer naar buiten te treden met wat wij als club mogen betekenen voor de samenleving.

Het doel hiervan is tweeledig, enerzijds de samenwerking met andere partijen en anderzijds het aantrekken van potentiële nieuwe leden. Dat willen we ook het komende jaar blijven doen, want wat een mooie club hebben wij! Hiervoor zullen wij de lokale- en sociale media kanalen weer volop gaan inzetten.

De commissie media wordt dit jaar gevormd door een aantal leden die de nodige ervaring in deze commissie hebben mogen opdoen in de afgelopen jaren. Het is mooi om door te mogen blijven bouwen op het fundament dat de afgelopen jaren is gelegd. Op naar een mooi jaar waarbij ook wij dit jaar weer zullen proberen om onze club en onze projecten regelmatig in het zonnetje te zetten.

Positief vooruitkijken naar het nieuwe clubjaar. Dat willen we en gaan we ook doen na een jaar waarin we als Rotary Club hebben laten zien hoe flexibel we met alle aanpassingen zijn omgegaan ondanks dat veel niet door kon gaan. Op het moment dat de fysieke clubbijeenkomsten opgeschort werden stonden verschillende kandidaat-leden klaar om kennis te maken met onze mooie club en hebben we er bewust voor gekozen om hen even in de wacht te zetten. Wij gaan met enthousiasme de draad weer oppakken richting deze kandidaten.

Daarnaast zullen wij actief de oren en ogen openhouden voor potentiele nieuwe leden. Uiteraard gaat kwaliteit boven kwantiteit en daarom zullen wij zorgvuldig te werk gaan en veel aandacht aan voorlichting geven om tot een duurzaam Rotarylidmaatschap te komen. Het adagium van Rotary, Service Above Self zal natuurlijk onderdeel zijn van de voorlichting naast allerlei andere relevante zaken. Wij gaan ons best doen om in het komend clubjaar weer enkele nieuwe clubleden te mogen begroeten vanuit aansprekende classificaties.