© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Leden Commissie

NIEUWE IMPULS

 

Komend jaar willen we weer meer de verbinding zoeken met potentieel nieuwe leden en activiteiten optuigen om onze mooie club onder de aandacht brengen. Op dit moment tellen we 26 leden na vertrek van een viertal leden en we willen graag weer groeien.

Naast de ledencommissie vragen we alle leden om zich in te spannen en actief de oren en ogen open te houden voor potentiële nieuwe leden. Uiteraard met zorgvuldigheid en aandacht voor kwalitatief goede aanvulling en een duurzaam Rotarylidmaatschap. De onboarding van nieuwe leden is van groot belang en de ledencommissie zal hier evaluerend op toezien. Ook de functie van de buddy moet niet onderschat worden in het zich gaan thuis voelen van een nieuw lid in onze club. Het thuis voelen is pas het begin van hechting.