MAANDBRIEF JULI 2019

Rotary International – Logos Download

 

EEN TROTSE GOUVERNEUR

Het was een heel bijzonder moment toen op een warme avond eind juni in Rotterdam gouverneur Sjerp van der Vaart mij de gouverneursketen omhing. Het is een feit: hier stond een trotse gouverneur, die zeer gemotiveerd is om zich het komend jaar voor Rotary in ons mooie district in te zetten en de clubs op diverse terreinen te ondersteunen. Veel dank aan Sjerp die zich het afgelopen jaar enorm heeft ingezet op allerlei gebied, zowel door mooie seminars te organiseren, zelfs in Europa, en door clubs te ondersteunen en te adviseren bij veranderingsprocessen.

ROTARY CONNECTS THE WORLD

Het jaarthema voor 2019-2020 is: Rotary connects the world, een prachtig thema dat breed toepasbaar is. Het gaat over verbindingen tussen Rotarians, tussen clubs, met nieuwe potentiële leden, met onze omgeving, en met de mensen voor wie we iets willen betekenen. Ik wil het komend jaar stimuleren dat Rotary uitnodigend is naar jonge mensen die mee willen doen, tijdelijk voor een project, of voor langere tijd als volledig lid. Van hun enthousiasme en organisatietalent kunnen we veel leren. Het is belangrijk om in een samenleving die snel verandert, nieuwe contacten te leggen, onze zichtbaarheid te vergroten, zodat we onze impact verhogen. Het is belangrijk om clubs die willen vernieuwen te ondersteunen en flexibiliteit te stimuleren.

MEERJARENBELEIDSPLAN 2019-2022

Vanwege het roulerend leiderschap is het belangrijk om aandacht te besteden aan de continuïteit van plannen en beleidsvoornemens. De 3 generaties gouverneurs Willie Palm (DGN), Paul van Grevenstein (DGE) en Josje Bootsma (DG)) hebben zich hierover gebogen en dit meerjarenplan tot stand gebracht. Dit plan is inmiddels aan alle clubvoorzitters gestuurd. Een aantrekkelijke samenvatting is aan alle clubs gestuurd. Lees meer/klik hier

VOCATIONAL EXPERIENCE

Hoe reageert u op zaken waarover u zich zorgen maakt in uw club, of ergernis bij voelt? Tijdens een interactieve bijeenkomst kunt u ervaren op welke wijze u dit vanuit vocational-perspectief kunt omzetten in positieve actie, gericht op de toekomst.

De districtscommissie Vocational Service nodigt u van harte uit om actief deel te nemen aan de jaarlijkse districtsbijeenkomst, ditmaal met het thema “Vocational Experience 2.0”. In vervolg op de goede ervaringen van de bijeenkomst van vorig jaar, bieden zij een interactieve Vocational-beleving aan. De uitnodiging voor deze avond op 16 september in Rotterdam volgt.

PEOPLE OF ACTION

De campagne People of action is al een aantal jaren wereldwijd een succesvolle manier om onze omgeving te laten zien wat Rotary doet, en wat onze impact is. In Nederland wordt nog wel eens kritisch gereageerd op de Amerikaanse uitstraling van de campagne.

Dat kunnen we veranderen! Door Nederlandse acties aan te melden voor de campagne kunnen we de campagne een andere uitstraling geven. Van de Actiedag End Plastic Soup in district 1580 is een mooi filmpje gemaakt. Klik hier

Heb je een mooi project, samen met een andere Rotary club, of samen met een maatschappelijke organisatie, meld je dan aan via bijgaand formulier klik hier. Onze collega’s in Zurich helpen je heel graag om er iets moois van te maken.

AGENDA

Voor de clubbezoeken van gouverneur Josje Bootsma, klik hier.

E-mail: dg2019-2020@rotary-d1600.nl Telefoon 06 - 48551580

Voor data Regionaal BestuursContact (RBC) 2018, klik hier.

Bijzondere data

Vocational Experience

16 september 2019

Ryla

25-27 oktober 2019

Wereldpoliodag

24 oktober 2019

Discon Rijswijk

13 juni 2020

RLI

05 oktober 9 november 23 november

Deze maandbrief is gestuurd aan alle Rotarians in District 1600 RI

met een e-mailadres, zoals opgenomen in LeAd2

Klik hier voor samenstelling districtsstaf

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Hier staat de online versie.

 

www.rotary.nl/d1600

dg2019-2020@rotary-d1600.nl