© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

RotaryClub Oegstgeest en omstreken

Afbeelding1.jpg

Rotaryclub Oegstgeest e.o. is opgericht in 1976. Het is één van de 500 Nederlandse Rotaryclubs in Nederland. De club bestaat uit ongeveer 40 personen, mannen en vrouwen uit uiteenlopende classificaties. Wij hanteren een informele vergadercultuur. 
Centraal zijn onze wekelijkse clubavonden op woensdagavond van 18.00 tot 20:00 uur in restaurant Villa Beukenhof te Oegstgeest. Hier worden presentaties gehouden over een breed scala van onderwerpen, worden clubzaken besproken en beroepspraatjes en levensberichten gehouden. Daarnaast vinden activiteiten plaats om geld te genereren voor projecten (zoals het Oegstgeester dictee) en activiteiten waarbij clubleden de handen uit de mouwen steken in kleinschalige "Doedagen". Verder vinden er jaarlijkse bijeenkomsten plaats zoals bestuurswisseling, nieuwsjaarborrel en kerstdiner. Regelmatig worden partners ook uitgenodigd. 
Rotarians van andere clubs zijn van harte welkom op onze bijeenkomsten.

Rotary algemeen:
Rotary is een serviceclub. Dat wil zeggen: de leden steunen op verschillende wijzen hun medemensen. Dit alles zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldomvattende vriendschapsorganisatie met één levenshouding: dienen. Die grondslag is ingebed in ons streven naar gezelligheid en kennisverbreding. 


© 2023 Rotary in Nederland.