© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Het Oegstgeester Dictee

Vanaf 2014 organiseert Rotaryclub Oegstgeest e.o. ieder jaar het Oegstgeester Dictee.
Het eerste Oegstgeester Dictee werd gehouden op maandag 8 september 2014 in de bibliotheek van Oegstgeest. Werd het dictee de eerste keer nog helemaal uitgeschreven, tegenwoordig wordt een invul-dictee gebruikt. En zit men in de schoolbanken in de aula van het Teylingen College.

Op 18 oktober 2022 werd de 8ste editie van het Oegstgeester Dictee gehouden. Meer dan 60 mensen namen deel aan het liefhebbersdictee of het specialistendictee. Het liefhebbersdictee werd dit jaar geschreven door Jeroen Windmeijer. Presentator van het dictee was de heer Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Het specialistendictee werd weer geschreven en ook voorgelezen door Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Van Dale. 

Het dictee vindt altijd plaats in het najaar en wordt georganiseerd om geld op te halen voor de bestrijding en preventie van laaggeletterdheid. Samen met sponsoring van het mkb van Oegstgeest was de opbrengst van circa € 4500 ook dit jaar weer voor de VoorleesExpress van de Bollenstreek. Deze organisatie draagt bij aan het verminderen van laaggeletterdheid in de regio. 

Het dictee vindt in 2023 plaats op dinsdag 10 oktober. Meer informatie is te vinden op www.hetoegstgeesterdictee.nl .


De VoorleesExpress

Iemand die laaggeletterd is, heeft moeite met het lezen en schrijven van de Nederlandse taal. Daardoor kan hij of zij brieven van de overheid, van artsen of van de belastingdienst onvoldoende begrijpen en er dus ook niet adequaat op reageren.
Laaggeletterdheid komt veel voor, ook in Nederland. Ongeveer 14% van de Nederlandse bevolking is laaggeletterd. Hiervan is ongeveer 2/3 autochtone Nederlander en 1/3 allochtoon. 
Laaggeletterdheid heeft een directe invloed op onderwijsniveau, werk, inkomen en gezondheid. Laaggeletterden komen over het algemeen niet alleen moeilijk aan een vaste baan, maar missen ook de aansluiting met een zich steeds verder digitaliserende maatschappij.

Voor meer informatie: 
https://www.bibliotheekbollenstreek.nl/onderwijs/voorleesexpress.html 


© 2023 Rotary in Nederland.