© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Kinderen lopen voor Unicef

unicef.jpgSedert 1985 werd door de Leidse Rotaryclubs in samenwerking met Unicef, een sponsorloop georganiseerd. Het idee voor de sponsorloop is ontstaan in het kader van de wereldwijde actie van Rotary "Polio de wereld uit". Het aanvankelijke idee was om deze loop eenmalig te organiseren en zo een bedrag bijeen te krijgen voor "Polio de wereld uit".
De loop bleek echter zo'n succes, dat besloten werd deze te continueren. 
Het initiatief voor de eerste loop ging uit van de Rotaryclub Leiden. Al snel werd duidelijk dat een goede organisatie een enorme inspanning zou vergen; een langdurige voorbereiding door een beperkte groep leden en een actieve bijdrage op de dag van de loop zelf door vele leden van de clubs en hun partners en kinderen. Vanaf het tweede jaar wordt de organisatie verzorgd door een vast comité. Het bestaat uit één of twee leden van elke club in de Leidse regio, aangevuld met de lokale vertegenwoordiger van Unicef.

Een kleine inventarisatieronde langs de activiteiten die ter voorbereiding moeten plaatsvinden, laat zien dat die voorbereiding ongeveer een heel jaar vergt. Reeds in het najaar wordt een datum voor de volgende loop vastgesteld. Dat moet zo vroeg, omdat voor de loop een behoorlijk terrein nodig is, waar vandaan inschrijving, start en finish veilig voor de ongeveer 1500 lopertjes kan worden geregeld. De terreinen die in aanmerking komen zijn de sportparken in de directe omgeving van de Leidse Hout waar gelopen wordt. Start en finish vinden plaats op het terrein van voetbalvereniging Lugdunum. Maar dat terrein is in het weekend uiteraard meestal voor andere activiteiten benodigd, dus het 'prikken' van een datum voor de loop is al heel vroeg nodig.

Ook de programma's van de scholen worden aan het begin van het schooljaar opgesteld, dus tijdig moet worden opgegeven wanneer de volgende loop is. Maar de loop is een duidelijke traditie geworden en van de ongeveer 100 scholen in de Leidse regio doen er gemiddeld zo'n 60 mee. Dat aantal loopt de laatste jaren overigens steeds verder terug.

Het vaststellen van een doel, Politie-assistentie, sponsoring, publiciteit, inrichting van het parcours en alle verdere ondersteunende maatregelen moeten tijdig in gang worden gezet. Sponsorenveloppen moeten op de scholen worden bezorgd en alle Rotarians en aanhang die op de dag zelf helpen moeten worden ingedeeld voor de verschillende taken.

Daarbij gaat het niet alleen om het inschrijven, het gaat ook om de inrichting van het parcours, stempelen, attracties uitdelen, controles, het rondbrengen van koffie en broodjes, klaar-overs, het weer innemen van de stempelkaarten en het uitrekenen van de opbrengst per lopertje aan de hand van het aantal gelopen kilometers.

En last but not least, het laten ophalen van het geld van de sponsors door de kinderen en het verzamelen van de opbrengst bij de verschillende scholen, het tellen en controleren van die bedragen na afloop van de loop. 

De opbrengst in het eerste jaar bedroeg ongeveer fl. 27.000,-; in het tweede jaar werd dat al fl. 45.000,- In overleg met Unicef was bepaald dat de gehele opbrengst besteed zou worden aan de actie “Polio de wereld uit”. De organisatiekosten kwamen ten laste van de organiserende clubs. 

Gedurende de volgende jaren schommelde de opbrengst rond de fl.90.000,- per jaar. In 1995 zakte de deelname met circa 10% waardoor de opbrengst terug liep naar fl. 75.000,-.

1996 was het jaar waarin de 1 miljoen aan totale opbrengsten voor Unicef werd gepasseerd.

Het aantal deelnemende kinderen nam ook daarna steeds verder af en dus werden de opbrengsten navenant minder. 1999 was een dieptepunt, het was toen erg slecht weer. De opbrengst was dat jaar fl. 45.000,-. 

De afnemende belangstelling is voornamelijk te wijten aan de teruglopende belangstelling van de docenten op de scholen. Zij moesten de leerlingen enthousiast maken en daar schortte het aan. Scholen organiseerden inmiddels zelf ook sponsorlopen en andere vormen van fundraising voor eigen activiteiten. Toen in 2003 de opbrengst “slechts” € 23.000,- bedroeg stelde het organisatiecomité zichzelf de vraag of doorgaan nog zinvol was. Besloten werd door te gaan en in 2007 was de opbrengst alweer opgelopen tot € 38.500,-. 

Uiteindelijk werd de Unicefloop in 2014 voor de laatste keer georganiseerd.


© 2023 Rotary in Nederland.