© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Bouw van een hospitaal in Nasewa, Kenia

Cor van de Water, in 1977 lid geworden van Rotary Club Leiden-West, classificatie huisarts, ging in het jaar 2000 met pensioen. Tijdens zijn afscheidsreceptie was hij door een bevriende arts verbonden aan Rotary Dokters Nederland gevraagd mee te doen aan een project in Kenia. Cor voelde daar wel voor en in 2001 maakte hij zijn eerste reis naar Kenia waar hij gedurende 6 weken een arts van Rotary Dokters Nederland (RDN) verving. Dit beviel zo goed dat hij zich aansloot bij de organisatie RDN. Hij werd uitgezonden naar Kimilili in West Kenia, een achtergebleven gebied waar de gezondheidszorg ernstig te wensen overliet. 

Cor vroeg RDN hem frequenter uit te zenden en besloten werd hem een coördinerende rol te geven in Butula. Hier wilde RDN een doktershuis bouwen op het terrein van het missie hospitaal om van daaruit een jeeplineproject op te zetten rondom het klooster in de plaats Mundika. In Matayos, vlak bij Mundika, op circa 1 uur rij-afstand van Butula bezat de familie van één van de nonnen in het Mundika klooster een goed beveiligd huis. Cor kreeg na enige discussie toestemming het huis in Matayos te huren op voorwaarde dat de artsen van RDN eenmaal per week (1 middag per week) ter consult naar Butula zouden gaan. Intussen had Cor zijn Rotaryclub voorgesteld met de opbrengst van een sponsoractie een jeep voor RDN in Mundika/Matayos aan te schaffen. Met succes want van de opbrengst van het Golftoernooi in 2002 werd € 10.000,- beschikbaar gesteld. 

Mundika ligt in het district Busia in het uiterste westen van Kenia, tegen de Oegandese grens aan. RDN kent in Kenia vier projecten. Vanuit de centra Kimilili, Mundika en Mpeketoni heeft RDN een jeeplineproject waar 5 dagen per week in vaak lemen kerkjes spreekuur wordt gedaan. De artsen rijden per 4-wheel drive jeep naar verschillende dorpjes in de bush. In Garissa is een ziekenhuis waar medisch-specialisten van RDN alle noodzakelijke medische zorg kunnen verlenen.

In 2002 werd Cor belast met het opzetten van een eigen project in Mundika, dat 18 km ten zuiden van de grensplaats Busia ligt waar zich het District Hospital bevindt. Hier kunnen eventueel ernstig zieke patiënten naar toe gebracht worden. Cor verbleef meestal 4 periodes van 8/9 weken per jaar in Kenia en bezocht dan per jeep de zieken in de omgeving van Mundika, o.a. in het dorpje Lung’a in de gemeente Nasewa en in Kapwordo, Bugengi Mundika en Myafwa. In de dorpjes verzamelde de bevolking zich in de lemen kerkjes. Hij werkte samen met een door het Keniaanse Gouvernement beschikbaar gestelde verpleger die de lokale taal beheerste en de medicijnen uitdeelde en uitleg gaf hoe de medicijnen te gebruiken.

De actie Polio de Wereld uit was weliswaar in delen van Kenia bekend, maar er werd voornamelijk gevaccineerd in hospitalen en Health Centra. Cor startte een vaccinatieprogramma en voorlichting niet alleen tegen polio maar ook tegen andere ernstige ziektes in alle kleine dorpjes in zijn werkgebied. De vaccins werden door het District Hospitaal verstrekt. Maar voor het salaris van een verpleger, die de vaccinaties verrichtte en diens motorfiets moest Cor financiële dekking zoeken. Die dekking voor een periode van 3 tot 5 jaar vond Cor bij zijn eigen Rotaryclub Oegstgeest e.o. en een naburige Rotaryclub.

T.b.v. het laboratoriumwerk, AIDS onderzoek en voorlichting vond hij een sponsor in de Rotaryclub van George America in Zuid-Limburg en kon zodoende ook een gekwalificeerde laborante/councelor in dienst nemen.

In 2005 vatte Cor het plan op in het boerendorpje Nasewa een polikliniek te bouwen. Hij legde dit plan voor aan RDN, maar die organisatie was wel enthousiast maar zag op tegen de verantwoordelijkheid. Hun core business was vanuit de bestaande doktersposten per jeep de patiënten te bezoeken. Cor deed zijn voorstel omdat in de wijde omgeving van dat dorpje geen geneeskundige voorzieningen waren. Voor hulp moesten de bewoners te voet of achterop een fiets over lemen paden naar het District Hospitaal in Busia, op ongeveer 25 km afstand of een dependance van dat hospitaal dat op 12 km afstand lag. 

In Nasewa was een stuk grond ( +/- 90m x 100m ) beschikbaar, eigendom van de locale overheid, gelegen naast het kantoor van de locale Chief. Hier zou een polikliniek kunnen komen met geneeskundige ruimten zoals een onderzoekkamers, behandelkamer, vaccinatieruimte, kamer voor zwangerschapscontrole en ruimten voor poliklinische bevallingen, toiletten voor patiënten en personeel en wachtkamers. Maar ook een ruimte waar grotere groepen en privé personen voorlichting zouden kunnen krijgen. Daarnaast moesten er twee huizen komen voor permanente bewoning door verplegend personeel. Verder uitpandige latrines om de bevolking te leren hoe die te bouwen en te onderhouden. Maar ook moest er een waterput geslagen worden voor de polikliniek en de huizen voor de verpleegsters en de omwonenden. De bevolking zou er op deze wijze toe aangezet kunnen worden ook zelf in grotere woonlocaties waterputten te graven, in plaats van drinkwater uit kleine riviertjes te betrekken waarin gewassen wordt en waarin fecaliën zitten.

De locale bevolking was zeer enthousiast over de plannen van dokter van de Water. De samenwerking met de Districtsoverheid en het District Hospitaal in Busia was zeer goed. Zij stelden respectievelijk de grond beschikbaar en personeel voor geneeskundige zorg en voorlichting. Ook met de dependance van het District Hospitaal dat op 12 km afstand lag bestond een zeer goede samenwerking. 

De financiering van de bouw van het project zou moeten geschieden met sponsorgeld. Cor wilde met de bouw beginnen in 2006, voor eind 2005 zou hij voldoende toezeggingen moeten hebben. Een begroting werd opgesteld tot een bedrag van € 110.000,-. Dat zou bijeen gebracht kunnen worden door 3 Rotaryclubs, giften van particulieren, de Rabobank Foundation en NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling).

De eerste oplevering zou eind september 2008 kunnen plaatsvinden. In augustus/september ging Cor van de Water voor de laatste keer onder auspiciën van RDN naar Nasewa. Daarna zou hij zich uitsluitend bezig gaan houden met de begeleiding van de bouw. 

Door alle aanpassingen aan de kliniek die in het kader van het project Nasewa II plaatsvonden zou de kliniek een upgrading kunnen krijgen waardoor er ook een Keniaanse (HBO)arts geplaatst zou kunnen worden. Daarom werden er ook plannen gemaakt om Keniaans medisch personeel te trainen, zodat de kliniek te zijner tijd geheel zelfstandig zou kunnen draaien. Dit deel van het project werd Nasewa III gedoopt. 

Cor van de Water zou dit personeel gaan trainen en in verband daarmee had hij contact gelegd met de universiteit in Eldoret en twee Nederlandse artsen, die zeer enthousiast reageerden en zich bereid verklaarden te helpen. De opleidingen zouden in de tweede helft van 2008 van start moeten gaan. De kosten daar aan verbonden bedroegen volgens een voorlopige schatting € 17.500,-. Die kosten stonden geheel naast de begrotingen van de projecten Nasewa I en II. Voor de financiering daarvan had Cor in de privé sfeer sponsors gevonden. Het was van groot belang dat Nasewa intussen qua artsen bemand zou worden door artsen van RDN, die vanuit Mundika onder verantwoordelijkheid van het District Hospital in Busia werkten.

Eind september 2008 keerde Cor van de Water terug uit Kenia en rapporteerde dat de bouw zeer voorspoedig verliep. De eerste oplevering stond gepland voor 1 december 2008. De Keniaanse autoriteiten wilden graag een officiële opening, Cor heeft daar bezwaar tegen gemaakt omdat er geen geld voor beschikbaar was. In november had de bouw enige vertraging opgelopen omdat de aannemer niet de juiste kwaliteit zand had kunnen krijgen voor het strak en glad afwerken van de vloer. Ook de aansluiting van elektriciteit was nog niet gerealiseerd. Eis van Cor aan de verschillende overheden was, dat er elektriciteit moest zijn voor verlichting als er ‘s-nachts gewerkt moest worden en voor de waterpomp van de borehole die zorgde voor vulling van de watertanks. 


Medio 2010 is de kliniek volledig in gebruik en werd het tijd de kliniek over te dragen aan de District Medical Officer of Busia. Gezien de gezondheid van Cor van de Water was het niet verantwoord dat hij voor de overdracht van de kliniek naar Kenia zou reizen en besloten werd dit schriftelijk af te handelen. In een brief aan de District Medical Officer of Busia werd de verantwoordelijkheid voor de kliniek, zoals schriftelijk overeen gekomen was, per onmiddellijk aan hem overgedragen.

Met de overdracht heeft Kenia er in het dorp Nasewa een klein hospitaal bij gekregen in een gebied waar circa 30.000 mensen wonen. In de polikliniek vindt zwangerschapscontrole plaats, zuigelingenzorg, vaccinatie en er worden muskieten netten verschaft. Daarnaast is er een volwaardige VCT en zwangere vrouwen wordt nadrukkelijk geadviseerd een H.I.V. test te ondergaan. Met de uitbreiding is de kliniek geüpgraded tot een volwaardig ziekenhuis met ziekenzalen voor 8 mannen, 8 vrouwen en 16+ kinderen. Er is een kleine operatiezaal en een aparte unit voor het testen op Aids. Het complex bestaat naast de gebouwen met bovengenoemde voorzieningen uit 3 stafunits voor personeel en een ruimte voor het geven van voorlichting aan groepen en individuele personen. Het complex is aangesloten op het water- en elektriciteitsnet.