© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Kansen voor Kinderen, Arusha Tanzania

In Tanzania, aan de voet van de Kilimanjaro, ligt de stad Arusha. Rondom Arusha zijn enkele Nederlandse tuinbouwbedrijven gevestigd. Een van die bedrijven is Arusha Cuttings Ltd. Op dit bedrijf worden chrysantenstekken geteeld, die naar Nederland worden gevlogen en hier verder worden bewerkt en verhandeld. In 2004 bestond het management van dit bedrijf uit twee Nederlanders, er werkten toen ongeveer 200 lokale medewerkers. 

De arbeidsomstandigheden van deze lokale medewerkers zijn over het algemeen beter dan bij de lokale bedrijven. Te denken valt niet alleen aan salaris, maar ook werktijden, sociale voorzieningen en medische verzorging. Een probleem vormde het onderwijs van de kinderen van de Tanzaniaanse medewerkers van de Nederlandse bedrijven, met name op de lagere scholen. Dit zijn over het algemeen staatsscholen met zeer beperkte middelen.

Klassen van 50 kinderen met één lesboek per klas waren geen uitzondering. Met extra boeken en bijles zouden de kinderen met succes hun lagere schoolopleiding kunnen afronden. Een succesvolle afronding betekent een goede kans op werk en wellicht de mogelijkheid tot voorgezet onderwijs.

Jan van der Meij, mede-eigenaar van het Nederlands Tuinbouwbedrijf Arusha Cuttings, stelde in 2004 voor dat de opbrengst van Parkgolf, die werd geraamd op € 15.000,- eenmalig ter beschikking zou worden gesteld voor de financiering van het project “Kansen voor Kinderen”. 

hihgridge school arusha.jpgDit project beoogde de kwaliteit van het onderwijs aan de Highridge School (een privé school) in Arusha te verbeteren. De kinderen van de Tanzaniaanse werknemers van de Nederlandse bedrijven volgen het lager onderwijs aan die school, maar ook andere kinderen, waarvan de ouders een privé school niet konden betalen, zouden van het project kunnen profiteren.

Om het bedrag van € 15.000 te verdubbelen werd besloten samen met Rotaryclub Arusha bij de Rotary Foundation een Matching Grant aan te vragen. Verder werd contact gezocht met enkele andere instanties/bedrijven die financieel zouden kunnen bijdragen. Rotaryclub Noordwijk e.o., waarvan een lid ook mede-eigenaar van Arusha Cuttings is, werd ook benaderd. Afhankelijk van de opbrengst van de actie zou worden bezien hoeveel kinderen geholpen konden worden en gedurende welke periode. Ongeveer 500 kinderen zouden hiervoor in aanmerking kunnen komen.

In januari 2005 is het bedrag van € 60.000,- op de rekening van het project in Tanzania gestort en in juni 2005 is het project van start gegaan. RC Oegstgeest e.o. en RC Noordwijk e.o. verklaarden zich daarna bereid nog een jaar voor het project aan fundraising te doen. Verwacht werd dat dit € 17.000,- zou opbrengen. (€ 12.500,- van RC Noordwijk en € 4.500,- van RC Oegstgeest). Bij de Rotary Foundation is op basis van die schatting een Matching Grant aangevraagd voor € 17.000,- . RC Arusha, reeds betrokken bij het project, trad bij deze aanvraag op als hostclub. 

highridge school 2.jpg

Het nieuwe budget van € 34.000,- was noodzakelijk voor de aanschaf van een extra schoolbus, het slaan van een waterput voor de toiletten, een container met schoolspullen en computers en de bouw van extra lokalen. Met deze uitbreiding zou de Highridge School beschikken over 14 klaslokalen (30 leerlingen per klas) en 2 kleuterlokalen (ook 30 leerlingen per klas), in totaal dus 420 leerlingen. Ongeveer 30% van de leerlingen waren kinderen van de werknemers van de Nederlandse bedrijven. De overige leerlingen waren kinderen van ouders die onvoldoende verdienden om hun kind naar een privéschool te sturen. Zij konden nu gebruik maken van deze goede lagere schoolopleiding tegen een lager tarief. Tot die rest behoorden ook kinderen waarvan de ouders waren overleden (aan Aids). Deze kinderen, circa 10%, konden op school blijven, de kosten werden door de rest gedragen.


In maart 2010 rapporteerde het projectmanagement de resultaten van het project en werden de plannen gepresenteerd voor de komende jaren en de daarbij behorende investeringen. Sinds 2004 is het aantal klaslokalen toegenomen van 3 tot 16 (inclusief een computer lokaal) en het aantal leerlingen van 60 tot 576. Er zijn toiletten, douches en een waterput gebouwd. 

Zowel in 2008 als in 2009 verlieten 21 leerlingen de school met voldoende cijfers om toegelaten te worden tot het vervolgonderwijs. De school wilde verder uitbreiden met 4 klaslokalen, een bibliotheek, een kantine, een gemeenschapsruimte, een muur en een speelplaats. Totale kosten € 65.000,- De school kan dan uitbreiden tot 700 leerlingen en per jaar 70 leerlingen door laten stromen naar het vervolgonderwijs.

De financiering van deze uitbreiding is rondgekomen met bijdragen van bedrijven in de omgeving van Arusha, waarvan kinderen van werknemers de school bezoeken. Het volgende probleem diende zich na zoveel succesvolle jaren logischerwijs aan. De kinderen die doorstromen naar het vervolgonderwijs zijn aangewezen op staatsscholen en de kwaliteit van het onderwijs daar is onder de maat. De volgende fase in het project richt zich nu op basisonderwijs en vervolgonderwijs. Ook voor de financiering van dit deel van het project wordt een beroep gedaan op het bedrijfsleven.


© 2023 Rotary in Nederland.